Pusztamonostor

Balázsovich László (1900-?)

tartalékos huszárfőhadnagy. Anyja: Katona Margit. 1918.III.15. és XI.1. között  az 1. huszárezredben  szolgált. Itt végezte  a tartalékos  tiszti iskolát is. 1940.IX.10.-én tartalékos főhadnaggyá  léptették elő. Géppuskás tanfolyamot végzett. Utolsó csapatteste a 2/II. huszárosztály volt. Frontszolgálatot nem teljesített.
 
Forrás:
 
Bene János: A Magyar Királyi Honvéd Huszár Tisztikar, 1938-1945.

Kopjafa (Pusztamonostor)

Emlékoszlopot állítottak a pusztamonostorai nemzetőrök és Eperjesi Ferenc egykori lelkész tiszteletére 2010-ben. A kopjafa Balogh Bertalan alkotása, amely a helyi általános iskola előkertjében kapott helyet.

Forrás:

Kopjafa készül Pusztamonostoron = Új Néplap (2010.03.16.): 5.

Dányi Istvánné Antal Mária (1927-2018)

Antal Mária a Szent Lujza Óvónőképzőben szerzett képesítést, majd 1948-ban került Pusztamonostorra. Az apácáktól vette át az államosított helyi óvoda működtetését, amelyet 1954-ig irányított. Pusztamonostorán ismerte meg férjét, Dányi Istvánt. Vele költözött Budapestre, amikor a férj építészmérnök hallgató lett a fővárosban.

2018. április 22-én hunyt el. Budapesten a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra.

Forrás:

Makay László (1919-2016)

Makay László 1929-ben született. Szülei dedinai zsuffa Balázsovich Erzsébet, makói és geleji Makay István. Gyermekkorát Budapesten és Pusztamonostoron töltötte. 1948-ban érettségizett Pannonhalmán. Nemesi származása miatt nem tanulhatott tovább. Kitelepítették és egy vidéki Állami Gazdaságban dolgozott.

1956-ban Ausztrián át elhagyta az országot. Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.

87. évében, 2017-ben hunyt el.

Jenes András (1891-19??)

Jenes András (1891. Pusztamonostor – 19?) Független Kisgazdapárt (ellenzéki) politikus 1891-ben Pusztamonostoron született szegény, mezőgazdasági munkáscsaládban. A hat elemi elvégzése után egy ideig alkalmi mezőgazdasági munkákból élt. Később mezőgazdasági vállalkozásaival alapozta meg vagyonát, 1921-ben már 120 katasztrális holdas birtokot bérelt, 1922-ben pedig már 50 katasztrális holdas saját földterületet is vásárolt. Az 1920-as évek közepén – az újabb bérletekkel együtt – már 350 katasztrális holdon gazdálkodott.
Tartalomátvétel