Pusztamonostor

Makay László (1919-2016)

Makay László 1929-ben született. Szülei dedinai zsuffa Balázsovich Erzsébet, makói és geleji Makay István. Gyermekkorát Budapesten és Pusztamonostoron töltötte. 1948-ban érettségizett Pannonhalmán. Nemesi származása miatt nem tanulhatott tovább. Kitelepítették és egy vidéki Állami Gazdaságban dolgozott.

1956-ban Ausztrián át elhagyta az országot. Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.

87. évében, 2017-ben hunyt el.

Jenes András (1891-19??)

Jenes András (1891. Pusztamonostor – 19?) Független Kisgazdapárt (ellenzéki) politikus 1891-ben Pusztamonostoron született szegény, mezőgazdasági munkáscsaládban. A hat elemi elvégzése után egy ideig alkalmi mezőgazdasági munkákból élt. Később mezőgazdasági vállalkozásaival alapozta meg vagyonát, 1921-ben már 120 katasztrális holdas birtokot bérelt, 1922-ben pedig már 50 katasztrális holdas saját földterületet is vásárolt. Az 1920-as évek közepén – az újabb bérletekkel együtt – már 350 katasztrális holdon gazdálkodott.

Thassy Géza (1836-1898)

Gazdag birtokos család sarja Pusztamonostoron. Tanulmányainak végeztével gazdálkodott. Jász-Nagykun-Szolnok megye három, és Pest megye egy községében voltak birtokai.

Kőkereszt (Pusztamonostor)(1885)

A kőkeresztet 1885-ben Nagy János és neje, Juhász Anna állítatta, amely egyben a falu határát is jelezte a mai Szabadság út végén az 1960-as évekig. A 32. számú főút felújítása során átalakították a nyomvonalat, így a feszületet áthelyezték a másik oldalban álló ingatlan sarkához.

Forrás:

Beszéljünk róla = Pusztamonostori Hírek (2016.04.): 10.

Tomcsányi Rozália

1950-ben született Pusztamonostoron. 1969. augusztus 1-jén állt munkába könyvtárosként. A Pusztamonostori Klubkönyvtár vezetőjeként 1976-ban Miniszteri Dicséretet kapott. A művelődési ház és könyvtár összevont intézméy vezetője volt évtizedekig.

Wandrák Anna

1904-ben született Wabdrák Anna Jászberényben. Közel 60 évesen, 1962-ben lett a pusztamonostori Községi Könyvtár tiszteletdíjas vezetője. 1964-ben Miniszteri Dicsérő Oklevéllel ismerték el szakmai tevékenységét.

Balázs Győző (1930-2015)

Balázs Győző tanító több évtizednyi pedagógiai munka után Pusztamonostor helytörténeti anyagát gyűjtötte. A Pusztamonostoriak Baráti Egyesülete elnökeként is sokat tett a településért.

2015. május 18-án, 85 évesen hunyt el.

Forrás:

Búcsúzóul = Pusztamonostori Hírek (2015. június): 10.

Hábor Gabriella-emléktábla (Pusztamonostor)

2015. június 15-én leplezték le a pusztamonostori Általános Iskola névadójának, Hábor Gabriella tanítónő emléktábláját.

Forrás:

Teleki Márti: Iskolai hírmozaik = Pusztamonostori Hírek (2015. július): 7.

Kárpáthy Kamilló (1876-1952)

Budapesten született 1876. március 25-én. 1897-ben elvégezte a bécsújhelyi katonai akadémiát, 1907-09-ben a bécsi Hadiiskolát. 1913-14-ben a pozsonyi IV. honvédkerület vezérkari főnöke. Az I. világháború idején, 1914-16-ban a 37. honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnökeként, 1916-18-ban a 306. honvéd gyalogezred parancsnokaként frontszolgálatot teljesített. 1918-ban a Honvédelmi Minisztérium I. osztályának főnöke. 1920-21-ben a Honvédelmi Minisztérium 2. csoportfőnöke, 1921-22-ben a budapesti 1. gyalogezred parancsnoka.

Nemzeti Ünnepeink emlékműve (Pusztamonostor)

2012-ben állítottak emlékművet a pusztamonostori Polgármesteri Hivatal előtt, amely a nemzeti ünnepek alkalmával a megemlékezések színhelyévé vált a településen.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Tartalomátvétel