Rákóczifalva

Páldi János (1923-2001)

Páldi János Rákóczifalván született 1923-ban. Kisparaszti családból származott, az elemi iskola elvégzése után tanítója biztatására Szolnokra került polgári iskolába, majd 1945-ben Jászberényben tanítói oklevelet szerzett. Pályakezdőként öt évig összevont tanyai iskolában Mezőhéken tanított, utána Szolnokon lett nevelőtanár.
 
1948–1952 között magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett a Szegedi Pedagógiai Főiskolán.

Mihalovits Ernő

Mihalovits Ernő esperes plébános 1873. augusztus 20-án született Szegeden. Pappá szentelése különböző helyeken volt káplán, majd Rákóczifalva plébánosa lett. Innen 1912-ben Lajosmizsére került.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Kenyeres Lajos-szobor (Rákóczifalva)

A mártírhalált halt Kenyeres Lajos (1908-1957) pap szobrát 2016 elején avatták fel szülőhelyén, a rákóczifalvai római katolikus templom előtti. A fejszobor Pogány Gábor Benő alkotása.

II. Rákóczi Ferenc szobra (Rákóczifalva)

2019. augusztus 10-én leplezték le Kligl Sándor szobrászművész alkotását, II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) fejedelem egész alakos szobrát a rákóczifalvai Városháza előtt.

Schuster Konstantin (1817-1899)

1817. július 31-én született Szakolca településen Schuster Konstantin főpap. 1831-ben lépett a piarista rendbe, újoncéveit Privigyén töltötte. teológiai tanulmányai után a pesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1840-ben szentelték pappá.

Tartalomátvétel