Síremlékek

Ismeretlen katona sírja (Jászjákóhalma)

A második világháború ismeretlen katonáinak állított egyszerű síremlék áll a jászjákóhalmi temetőben.

Felirata: ITT NYUGSZIK / 22 NÉVTELEN HŐS / 1944 / 22 / ANONYM /  DEUTSCHE UND /UNGARISCHE HELDEN

Szovjet katonai sír (Jászfényszaru)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Szovjet katonai sír (Jászárokszállás)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Szovjet katonai sír (Túrkeve)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Szovjet katonai síremlék (Törökszentmiklós)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Selyem Dezső (1885-1952)

Selyem Dezső 1885-ben született Jászberényben. Középiskolai tanulmányait részben Jászberényben, részben a magyar királiy nagyváradi honvéd hadapródiskolában végezte. Végbizonyítványával a 14. honvéd gyalogezredhez került, mint zászlós. Nyitrán teljesített szolgálatot az 1. világháború kitöréséig. Az orosz és a román harctereken működött. Harctéri tevékenységéért a harmadik osztályú vaskoronarenddel és a harmadik osztályú katonai érdemkereszttel tüntették ki. Dr. Harsányi Gyula (1864-1934) szolnoki polgármester leányát vette feleségül.

Kövér-sírkápolna (Mezőhék)

Az örmény származású gyergyószentmiklósi Kövér család 1853 körül lett birtokos Tiszaföldvár környékén. Hékpusztán1866-ban idősebb Kövér János és felesége, Prandau-Hilleprand Amália bárónő egy temetkezési sírkápolnát emeltetett a kastély mellett. Mivel Hékpusztán nem volt templom, az itt élő vallásos hívek részére az egyházi ünnepek megrendezésére a Kövér család kápolnáját használták az 1960-as évekig. Az 1950-es években a kastélyt elbontották. A sírkápolna, bár kifosztották, az épület fennmaradt. 1996-ban került a mezőhéki önkormányzat tuljadonába a kápolna.

Szovjet katonasírok (Tiszaföldvár)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Haraszti-kripta (Szelevény)

Haraszti Tivadar földbirtokos 1904-ben kapott nemesi címet "szelevényi" előnévvel. A család a helység temetőjében építette fel sírboltját. A nemesi címerrel díszített kriptán külön tábla készült Haraszti (Haraszty) Károly tiszteletére, aki a Nagy Háború idején, 1915-ben hősi halált halt.

Bárczay-síremlék (Tiszaroff)

A Bárczay család, tiszaroffi birtokosok egykori kriptáját a 2. világháború után elbontották. Az egykori családi sírbolt helyén a leszármazottak emlékkövet állítottak az ott eltemetett családtagok neveivel.

Tartalomátvétel