Szászberek

Kohner Adolf-szobor (Szászberek)

2017 júniusában leplezték le báró szászbereki Kohner Adolf (1866-1937) mellszobrát Szászberken. Az alkotás Szabó Imrefia Béla szobrászművész munkája.

Forrás:

F[odor].O[rsolya] : Szobrot avattak a település egykori főurának = Új Néplap (2017.06.06.): 3.

Szovjet katonai sír (Szászberek)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949.

Kohner Adolf (1866-1937)

Kohner Adolf (1866-1937) Budapesten született 1866-ban. Középiskolát Budapesten végezte el, majd a berlini egyetemen szerzett doktori címet kémiából.

Római katolikus templom (Szászberek)

A római katolikus templomot 2003. május 24-én szentelte fel Keszthelyi Ferenc püspök. A sóskúti kőből rakott épületet Gereben Gábor és fia, Gereben Péter tervezte. A kivitelező Bozsó László vezette vállalkozás volt. Az esőcsatorna a főhomlokzaton fut le egy negatív sarokba. A csatornát egy dísz fedi, amely egy kőmedencébe köpi a vizet. Az angyal fejű bronz hal Stromfai Krisztina szobrász alkotása. Az oltárkép a 2. világháborúban elpusztult egykori kápolnából való, amely Molnár C.

Kohner-kúria (Szászberek)

A Besenyszöghöz tartozó alsószászbereki uradalom tulajdonosa a herceg Esterházy család volt, majd tőlük 1874 végén a Stein család vásárolta meg. A Kohner család öröklés és vásárlás útján szerezték meg a Steni és a báró Orczy családtól. Kohner Károly (1841-1894) felesége Stein Ida (1846-1875), illetve Kohner Ágoston (1847-1907) felesége Stein Rózsa (1853-1933) volt. A Kohner család uradalmi birtokközpontja Szászberek lett., ahol országos hírű mintauradalmat alakítottak ki.

Tartalomátvétel