Személyek

Karmazin György (1966-2017)

Karmazin György 1966. július 12-én született Szolnokon.  A középiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. 1991-ben közlekedésmérnök, majd 2001-ben közlekedési menedzser – gazdasági mérnök diplomát szerzett.

Pomázi Ferenc (1939-2016)

Pomázi Ferenc az 1990-es évek elején többedmagával ő szorgalmazta Csataszög önálló településsé válását. Az immár önálló község 1995-ben Pomázi Ferencet választotta polgármesterré. Egészen 2016. július 11-én bekövetkezett haláláig vezette a települést.

Simon Ferencné Kenéz Rózsa

Simon Ferencné Kenéz Rózsa pedagógus, Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész felesége.
A József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát. 2007-ben vette át aranydiplomáját.
Tanított a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, a Humán Intézet Magángimnáziumban. Tagja volt a Verseghy Körnek.
2017. június 14-én hunyt el. 2017.

Réz Sándorné (1926-2016)

Jáger Franciska szegény parasztcsaládban született 1926-ban Jászfényszarun. Szülei: Jáger Márton és Sorbán Mária. 12 évesen Pécelre kerüét cselédlánynak, majd a szülei hazahívták, hogy a bérelt földönjükön dolgozzon. 1953-tól gyermekvédelmi felügyelőként dolgozott. 1966-ól a községi, majd 1970-től a nagyközségi tanács és a végrehajtó bizottság tagja volt. Elősegítette a Budapesti Kalapgyár telephelyének létrehozását Jászfényszarun. Tagja volt a Fényszaruiak Baráti Egyesületének.

Vogel Judit (1941-2017)

Vogel Judit Kolozsváron született. Deebrecenben szerzett orvosi diplomát. Üzemorvosként és füll-orr-gégész szakorvosként tevékenykedett Törökszentmiklóson. Kuratóriumi tagja volt a Pro Bibliotheca Alapítványnak. Támogatta a Magyar vöröskereszt városi szervezetét, a medicopteres mentőszolgálatot és a csontvelőátültetésben részesülő gyermekeket. Alma matere, a Bercsényi Miklós Gimnázium 2003-ben Bercsényi Emlékéremmel ismerte el támogató munkáját.

Cselényi Barnabásné (1944-2017)

Középiskolai tanár. Karcagi pedagógus volt. 2006-ban az ő közreműködésével jelent meg a Mintha pásztortűz ég című kötet, amely az 1950-es évek karcagi juhászatáról szól.

Forrás:

Laczik-Pintér Edit: In memoriam Cselényi Barnabásné = Karcagi Hírmondó (2017.06.16.): 2.

Farkas Anikó (1970-2017)

Farkas Anikó a mesterszállási Hagyományőrző Kézimunka Szakkör alapító tagja volt. 2017-ben, 47 éves korában hunyt el.

Forrás:

Molnár Jánosné: Búcsúzunk = Falufigyelő (2017.04-06.): 19.

Kelemen Sándorné

Kelemen Sándorné a mezőtúri Városi Tanács szociálpolitikai előadója volt. Nyugdíjbavonulása után 1986 elejétől a Henry Dunant Klub vezetője lett. 

2017-ben hunyt el.

Forrás:

Szamosfalvy Imréné: Kelemen Sándorné Marikától búcsúzás és emlékezés = Mezőtúr és Vidéke (2017.06.30.): 8.

Győri János (1952-2017)

1952. október 18-án született Domoszlón. Édesapja pedagógus, édesanyja pedig népművelő volt. Hároméves korában a család Jászkisérre költözött. Itt töltötte gyermekkorát.

A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE jogi karán folytatta tanulmányait. Két éve ügyészi gyakorlatot követően Legfőbb Ügyészség nyomozati Főosztályán dolgozott. 1995-től jogtanácsosként, majd 2003-tól nyugdíjazásáig ügyvédként tevékenykedett.

Török István (1904-1996)

Török István 1904-ben Tiszaeszláron született. Édesapja Török Vince református lelkész volt Karcagon. István az elemi iskolát itt végezte el, majd a helyi református gimnáziumban érettségizett 1923-ban. Debrecenben folytatta tanulmányait. 1925 pedig a berlini Collégium Hungaricumba került. Több féléven át Münsterben, Marburgban is tanult.

Tartalomátvétel