Személyek

Eöttevényi Olivér (1900-1966)

Pozsonyban született 1900. áprils 7-én. Szülei: Eöttevényi Olivér (1871-1945) ügyvéd és Kavssay Anna (1878-1954). Első felesége Feilitzsch Erzsébet (1902-1981), második felesége Hámori Mária volt.

Turáky Dezső (1891-19??)

Turák Dezső 1891. május 17-én született Tápiószentmártonban. Szülei: Turák János gőzmmolnár és Koren Emília. Nevét 1924-ben változtatta Turákyra.

Középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte. A Budapesti Egyetemen jogi diplomát szerzett. 1914-ben a budapesti ítélőtábla ideiglenes joggyakornoka lett, majd 2 év múlva állásában megerősítették.

Tormássy Lampert (1882-19??)

1882-ben született Tormás(s)y Lambert. Budapesten végezte jogi tanulmányait, majd 1903-ban a Szabadkai Törvényszéken joggyakornokként, törvényszéki jegyzőként, albíróként, később törvényszéki bíróként tevékenykedett. A szerb megszállás miatt távozott Szabadkáról. Budapesten működött. A ráckevei Járásbíróság elnöke lett, később a Pestvidéki Törvényszék tanácselnökévé nevezték ki. 1934-ben került Kecskemétre, majd 1939-ben a Szolnoki Törvényszéken foglalta el hivatalát.

Fusch (Falkay) Gyula (1878-1956)

1878-ban született Nagyszentmiklóson. Családnevét 1938-ban változtatta Falkayra. A temesvári piarista gimnáziumban érettségizett. 1901-ben Budapesten szerzett jogi diplomát.

Virág Béla (1865-1926)

Kügyi Viráh Béla 1865-ben született Szilágysomlyón. Szülei: kügyi Virág Lajos főjegyző és P. Szathmáry Terka. Tanulmányai befejezése után joggyakornok lett a Budapesti Királyi Törvényszéken. 1890-ben a Szatmárnémeti Törvényszékhez került aljegyzői minőségben. 1892-ben a Nagybányai Járásbíróság albírói tisztségét bízták rá. 1898-ban járásbíró lett a Hajdúböszörményben, majd 1900-tól Lugoson, 1905-ben pedig Nagyváradon királyi ügyész volt.

Szikszay György (1867-1919)

1967. március 4-én született Oroson (Zemplén vármegye) református, földbirtokos családban. Szülei: Szikszay György és Csajkos Borbála.

Félix Antal (1863-1945)

1863. május 24-én született Szomolnokon (Szepes vármegye). Édesapja Félix Antal (1832-1874) kohómérnök, anyja Reisz Berta. Rozsnyón és Eperjesen végezte középiskolai tanulmányait.

Örley Béla (1844-1913)

1844-ben született Nagyváradon, Bihar megyében, római katolikus családban. Édesapja Örley Dénes, édesanyaj Bilyovszky Karolina. Jogi tanulmányait Nagyváradon folytatta, 1868-ban szerzett ügyvédi oklevelet.

Popovits Zsigmond (1820-1889)

1820 (vagy 1821)-ben született görögkeleti vallású román nemesi családban. Egyes források szerint Borossebesen (Kávnán), de a halotti anyakönyvben Aradkövit (Kuvint) van megjelölve születési helyként. Édesapja uradalmi ügyész volt. Közép- és felsőfokú tanulmányait Aradon, Nagyváradon és Budapesten végezte. 1844-ben tette le az ügyvédi vizsgáit.

Szele Gábor (1824-1908)

Szele Gábor 1824. január 3-án született Jászberényben. Apai és anyai ágon ősi redemptus jász családok sarja. Édesapja, Szele Gábor tanácsnok, Jászberény főbírája és a jászkerületi törvényszék táblabírája volt. Szele Gábor tanulmányait Jászberényben kezdte, majd Körmöcbányán és Budán folytatta. Római katolikus papnak készült. Egerben, majd Bécsben végzett teológiai tanulmányokat.

Tartalomátvétel