Személyek

Streitman András Károly (1858-1923)

Ifjú Streitman András Károly 1858-ban született Jászberényben. Édesapja Streitman András kötélgyártó mester, édesanyja Hói Klára. A jászberényi főgimnáziumban érettségizett 1877-ben, majd Budapesten folytatta tanulmányait.

Nacsa Lajos (1890-1968)

1890-ben született. A Bácskából származó fiatal teológiai hallgatót 1914-ben szentelték pappá. A váci egyházmegye kötelékébe lépett 1937-ben.
Előbb Kistemplom tanyán lelkészkedett és onnét került Rákoshegyre, majd közel 20 éves munkássága után Soroksáron lett esperes-plébános. Pályáját Tószegen fejezte be. 
1968. január 16-án helyezték örök nyugalomra a tószegi temetőben.
 
Forrás:
Dr. Nacsa Lajos = Katolikus szó (1968.11.25.): 5.

Kiss György (1943-2017)

Kiss György 1943. március 11-én született Budapesten. A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskolában, majd a Bercsényi Miklós Gimnáziumban tanult. 1961-ben érettségizett, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban.

Még abban ez évben fiatal fogorvosként került Fegyvernekre, ahol közel ötven évig gyógyított. 2017 márcisában a település díszpolgárává választották.

Felesége Balla Judit. Gyermekeik: Enikő, Nóra, Judit.

Dányi Istvánné Antal Mária (1927-2018)

Antal Mária a Szent Lujza Óvónőképzőben szerzett képesítést, majd 1948-ban került Pusztamonostorra. Az apácáktól vette át az államosított helyi óvoda működtetését, amelyet 1954-ig irányított. Pusztamonostorán ismerte meg férjét, Dányi Istvánt. Vele költözött Budapestre, amikor a férj építészmérnök hallgató lett a fővárosban.

2018. április 22-én hunyt el. Budapesten a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra.

Forrás:

Tóth Boldizsárné Boldog Terézia Ibolya (1939-2018)

Bolodg Terézia Ibolya 1939. július 27-én született a túri tanyavilágban, Póiszík területén. A mezőtúri Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett.

A mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium pedagógusa volt 1995-ig. Nyugdíjazása után pedig számos könyv került ki a kezei közül. 1994-ben jelent meg a mezőtúri születésű természetfilm-rendező, Homoki Nagy István életéről készült kötete, a legutolsó munkájban pedig a II. világháború túri vonatkozásait gyűjtötte össze.

Tartalomátvétel