Személyek

Zabláczki János

közs. főbíró * 1877. Tiszavárkony. Ipariskolát végzett, 21 évig önálló kőműves mester volt. 1933 óta főbíró, iparigazolványát visszaadta, s 18 hold földjén gazdálkodik. - 1915-ben bevonult az 1. honv. husz. e.-hez, harcolt az orosz és román fronton, a II. o. ez. és bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. A Rk. hitk. magtár, a Hangya szöv. és áll. el. isk. gondnoka, a Rk. hitk., egyh. tan. tagja. - Felesége: Szabó Ilona, gyermekei: István és Julianna (Hovodzák Lajosné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vojtek Jánosné, Laki Rozália

nyug. posta főellenőr özvegye * 1866. Esztergomˇ Férje Bpesten mint postai műszerész kezdte szolgálatát, 1911-ben főműszerésszé, majd ellenőrré, végül főellenőrré nevezték ki. 40 évi szolgálat után ment nyugalomba.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Trenyi Marcel

máv áll. vezető * 1875. Kővegy. Szolgálatba lépett 1907-ben, 1911-ben letette a szakvizsgát, 1912-től Karjádon, 1923 óta Tiszavárkonyon áll. vezető. Az "Egyetértés" polg. olv. kör vezetője. - Felesége: Tóth Matild, 8 gyermeke van.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szitár József

vendéglős * 1895. Tiszavárkony. Fodrász mesterséget tanult, 1929 óta a helyi közs. vendeglő bérlője; szódavízgyártással is foglalkozik. 1915-ben bevonult, az olasz fronton megsebesült. A Polg. és a Rk. olvasókör tagja. - Felesége: Hovodzák Ilona, gyermekei: Margit és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Székely István

közs. főjző * 1891. Mikháza. A közig. tanf. 1913-ban Marosvásárhelyen végezte. 1913-tól s. jző Marosvécsen, 1918-tól h. körjegyző. Magyarrégenben, 1921-től h. főjző, majd a. ü. jző. Tiszavárkonyban, 1922 óta főjző. - 1914-ben bevonult a 82. gy. e.-hez, 1918-ban mint tart. fhdgy leszerelt. K. cs. k. és seb. érem tulajd. Tűzoltó egy. parancsnoka, a testnev. biz., a rk. iskolaszék, a PLE elnöke, a Hitelszöv. ig. tagja, a Hangya ü. v. igazgatója, az áll. isk. gondn. tagja. - Felesége: Hermann Margit, gyermekei: Magdolna, Zsuzsanna és István.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel