Szolnok

Nagyné Matolcsy Éva (1954-2017)

Magyar-történelem szakos tanár, aki 1985-től tanított a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban.

2017. október 17-én hunyt el, 63 éves korában.

Forrás:

Búcsúzunk = Új Néplap (2017.10.27.): 13.

Tímár Zoltán (1963-2017)

Tímár Zoltán a tiszaföldvári gimnáziumban érettségizett. A kecskeméti Ciróka Bábszínházban bábos képzésben részesült.

A színész, bábos 1981-ben a Híd amatőr színház társulatában működött közre. 1986-ban a szolnoki Szigligeti Színház , majd egy évvel később a kecskeméti Katona Józusef Színház művésze lett. 1995-ben a Ciróka Bábszínház művésze lett.

2017-ben, 54 évesen hunyt el.

Forrás:

Berkó Imréné (1937-2017)

1937. február 7-én született Szolnokon. Általános iskolai tanulmányait Tószegen végezte, majd a Zirzen Janka Állami Általános Tanítóképzőben érettségizett 1956-ban.

Béres József-emléktábla (Szolnok)

Szolnok Megyei Jogú Város közterületet nevezett el  Dr. Béres Józsefről (1920-2006) 2009-ben. A Város Napja rendezvénysorozat keretén belül tisztelgett a város közgyűlése a Béres Zrt. alapításának 20.

Eöttevényi Olivér (1900-1966)

Pozsonyban született 1900. áprils 7-én. Szülei: Eöttevényi Olivér (1871-1945) ügyvéd és Kavssay Anna (1878-1954). Első felesége Feilitzsch Erzsébet (1902-1981), második felesége Hámori Mária volt.

Turáky Dezső (1891-19??)

Turák Dezső 1891. május 17-én született Tápiószentmártonban. Szülei: Turák János gőzmmolnár és Koren Emília. Nevét 1924-ben változtatta Turákyra.

Középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte. A Budapesti Egyetemen jogi diplomát szerzett. 1914-ben a budapesti ítélőtábla ideiglenes joggyakornoka lett, majd 2 év múlva állásában megerősítették.

Tormássy Lampert (1882-19??)

1882-ben született Tormás(s)y Lambert. Budapesten végezte jogi tanulmányait, majd 1903-ban a Szabadkai Törvényszéken joggyakornokként, törvényszéki jegyzőként, albíróként, később törvényszéki bíróként tevékenykedett. A szerb megszállás miatt távozott Szabadkáról. Budapesten működött. A ráckevei Járásbíróság elnöke lett, később a Pestvidéki Törvényszék tanácselnökévé nevezték ki. 1934-ben került Kecskemétre, majd 1939-ben a Szolnoki Törvényszéken foglalta el hivatalát.

Fusch (Falkay) Gyula (1878-1956)

1878-ban született Nagyszentmiklóson. Családnevét 1938-ban változtatta Falkayra. A temesvári piarista gimnáziumban érettségizett. 1901-ben Budapesten szerzett jogi diplomát.

Virág Béla (1865-1926)

Kügyi Viráh Béla 1865-ben született Szilágysomlyón. Szülei: kügyi Virág Lajos főjegyző és P. Szathmáry Terka. Tanulmányai befejezése után joggyakornok lett a Budapesti Királyi Törvényszéken. 1890-ben a Szatmárnémeti Törvényszékhez került aljegyzői minőségben. 1892-ben a Nagybányai Járásbíróság albírói tisztségét bízták rá. 1898-ban járásbíró lett a Hajdúböszörményben, majd 1900-tól Lugoson, 1905-ben pedig Nagyváradon királyi ügyész volt.

Szikszay György (1867-1919)

1967. március 4-én született Oroson (Zemplén vármegye) református, földbirtokos családban. Szülei: Szikszay György és Csajkos Borbála.

Tartalomátvétel