Szolnok

Karmazin György (1966-2017)

Karmazin György 1966. július 12-én született Szolnokon.  A középiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. 1991-ben közlekedésmérnök, majd 2001-ben közlekedési menedzser – gazdasági mérnök diplomát szerzett.

Simon Ferencné Kenéz Rózsa

Simon Ferencné Kenéz Rózsa pedagógus, Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész felesége.
A József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát. 2007-ben vette át aranydiplomáját.
Tanított a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, a Humán Intézet Magángimnáziumban. Tagja volt a Verseghy Körnek.
2017. június 14-én hunyt el. 2017.

Fehér Lajos (1926-2017)

Dr. Fehér Lajos szolgált a 2. világháborúban. Hadifogságból való hazatérése után csatlakozott a Kommunista Párthoz. Jogi egyetemi végzettséget szerzett. Nyugdíjazásáig a Szolnok Megyei Munkásőrparancsnokság jogtanácsosa volt. A rendszerváltás után a Munkáspárt egyik alapító tagja lett.

2017. május 1-jén hunyt el. 91 évet élt.

Forrás:

[Nekrológ] = Jászkun Munkás (2017.05.): 4.

Kummer Mihály (1933-2017)

Kummer Mihály okleves  mérnök, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. Szolnoki Irodájának (korábban a BGTV 9. Felmérési osztályának) vezetője volt. Tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak.
84 éves korában hunyt el 2017-ben.

Forrás:

Búcsúzunk, emlékezünk = Új Néplap (2017.05.22.): 5.

Kiss Ernő (1922-1990)

Kiss Ernő 1922. június 5-én született Nagykörűben. 1926-ban a családja Budapestre költözött. Kiss Ernő kereskedősegédként állt munkába. Vitorlázórepülőként kezdte meg repülő-pályafutását a Hármashatárhegyen. A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap felhívására jelentkezett, az 1941-es alapkiképzésű legénységi évfolyam tagjaként elsőfokú motorosrepülő-kiképzését Marosvásárhelyen kapta 1941-ben.

1941-42 telén Szombathelyen, majd 1942 áprilistától 1943 szeptemberéig Börgödön szolgált a harckiképző-osztálynál.

Fazekas Sándor (1940-2017)

Fazekas Sándor 1940-ben született Bajnokon (Vajdaság, a mai Szerbia). Tanulmányait a bajai általános iskolában kezdte, majd a szakközépiskolát is itt végezte el. Ezután Budapesten folytatta a Testnevelési Egyetemen, ahol sikeres diplomát szerzett. A katonaságnál kézilabdázott Zalaegerszegen. Tanítani 1957-ben kezdett, majd közel 42 évig folytatta hivatását, amikor is 2001-ben nyugdíjba ment. Középfokú edzői képesítést szerezett kézilabda,  labdarúgás, kosárlabda és atlétika sportágban.

Korda Béla (1899-1972)

Korda Béla 1899-ben született Gencsen. Szülei Korda János és Várady Gizella. A kisújszállási gimnáziumban tanult.Már korán megmutatkozott művészi tehetsége.

Tar Tibor (1951-2013)

Tar Tibor 1951-ben született Kunhegyesen. A helyi általános iskola után a szolnoki Gépipari Technikumban folytatta tanulmányait.

Első munkahelye a kunhegyesi Vízgépészeti Vállalat volt, majd 1973-ban a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben szakoktatóként helyezkedett el és 40 éven keresztül tanított az intézményben.

A helyi kézilabda szakosztályban sportolt, majd edzősködött. Idősebb korában a helyi öregfiúk asztalitenisz csapatát is edzette.

Rázsó Sándor (1912-2011)

Rázsó Sándor 1912. május 26-án született. Szülei: Rázsó Elek (1889-1914) és Szűcs Krisztina (1892-1972). Az elemi iskola elvégzése után négy gimnáziumi osztályt végzett 1922 és 1926 között, majd nyomdásztanuló lett Lading János műhelyében. 1930-ig volt tanonc és 1943. július 1-jén tett mestervizsgát Debrecenben.

Szurmay Ernő-emléktábla (Szolnok)

A 2016 nyarán elhunyt tudós tanár, iskola-és könyvtárigazgató munkásságának elismeréseképpen Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. jaunár 20-án domborművet emelt Szurmay Ernő (1923-2016) emlékére.

A Damjanich János Múzeum első emeleti folyósóján kialakított Szolnoki Pantheonban leplezték le a Magyar Kultúra Napja alkalmából Pataky Béla szobrászművész alkotását.

Forrás:

Tartalomátvétel