Szolnok

Schwarcz Dezső (1888-19??)

1888-ban Jászkiséren született. A szegedi felsőkereskedelmi iskolában érettségizett, majd édesatyja szeszgyárához lépett be.

Nagy Sándor József (1869-19?)

Aradon született 1869. február 4-én. Ott végezte középiskolai tanulmányait. Utána a 33-ik gyalogezredhez vonult be mint egyéves önkéntes és az akkor uj véderőtörvény alapján a Ludovika Akadémián nyert tiszti kiképzést. Majd elvégezte a vasúti tisztképző tanfolyamot 1891-92-ben Budapesten.

Bódi István (1874-19?)

1874-ben született Szolnokon ifj. Bódi István. Itt végezte a középiskolát. Pályáját az államvasutaknál kezdte. Mint MÁV főintéző vonult nyugdíjba 1921-ben. 20 éven át elnöke volt a Szolnoki Millenniumi Dalesgyesületnek. A román ágyúzás alatt megsérült vártemplom építőbizottságának vezetője volt. Nevéhez fűződik a róm. kath. Constantin iskola felszerelésének pótlása a románok okozta károk enyhítésére.

Salgó Mór (1876-19?)

1876-ban Őrszálláson született, középiskoláit Zomborban végezte.

A Duna Biztositó R. T.-hoz 32 éve lépett be, mint könyvelő. Szolnokon 1906-ben lett a szolnoki fiók vezértitkára. Az I. világháború kezdetén bevonult. 4 éven át teljesített katonai szolgálatot.

Fehér Antal (1862-19?)

1862-ben szülelett Szolnokon. A Szent Ferenciek gimnáziumába végezte iskolai tanulmányait. Majd a kereskedői pályára lépett, megfelelő szakképzettsége megszerzése után 1888-ban önállósította magát. Üzlete megyeszerte mint jónevű cég volt ismeretes.

Tartalomátvétel