Szolnok

Hasznos-ház (Szolnok)

Szolnokon a Baross út 7. szám alatt álló lakóházat dr. Hasznos József ügyvéd építette. Az épület valójában két ház összeépítéséből jött létre. A vasútállomáshoz közelebbi telken egy egyemeteles bérház állt, amely a századforduló körül épülhetett. Dr. Hasznos József 1929-ben házbővítés céljából 3000 pengőért megvásárolta a várostól a lakása és a Fehér Kereszt patika között álló 25 négyszögöl telket felesége, Strausz Szeréna nevére.

Zsidó tanulók emléktáblája (Szolnok)

A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium épületében 2016. január 27-én, a Holokaszt emléknap alkalmból avattak emléktáblát az 1944-ben meggyilkolt zsidó tanulók emlékére.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közép-magyarországi területi csoportja képviseletében Feldmájer Péter, a Mazsihisz területi csoportjának elnöke és Szabó István alpolgármester.

Schuster Konstantin (1817-1899)

1817. július 31-én született Szakolca településen Schuster Konstantin főpap. 1831-ben lépett a piarista rendbe, újoncéveit Privigyén töltötte. teológiai tanulmányai után a pesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1840-ben szentelték pappá.

Huszár László (1938-2018)

Huszár László a szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja volt. 1968-tól nyolc évet töltött a teátrumban.

Csics Gyula (1854-1911)

1854. november 13-án született Fejéregyházán. Gimnáziumi tanulmányait Máramarosszigeten a kegyesrendiek gimnáziumában és Szatmárott a királyi katolikus gimnáziumban végezte. A Jézus Társaságba felvéve St. Andrében két évig klasszika-filológiát és német irodalmat tanult. Innen Pozsonyba került, ahol 3 évig filozófiai, természettudományi és matematikai tanulmányokat folytatott. 1883-ban szerzett latin-magyar szakos tanári oklevelet.

Tartalomátvétel