Szolnok

Virág Béla (1865-1926)

Kügyi Viráh Béla 1865-ben született Szilágysomlyón. Szülei: kügyi Virág Lajos főjegyző és P. Szathmáry Terka. Tanulmányai befejezése után joggyakornok lett a Budapesti Királyi Törvényszéken. 1890-ben a Szatmárnémeti Törvényszékhez került aljegyzői minőségben. 1892-ben a Nagybányai Járásbíróság albírói tisztségét bízták rá. 1898-ban járásbíró lett a Hajdúböszörményben, majd 1900-tól Lugoson, 1905-ben pedig Nagyváradon királyi ügyész volt.

Szikszay György (1867-1919)

1967. március 4-én született Oroson (Zemplén vármegye) református, földbirtokos családban. Szülei: Szikszay György és Csajkos Borbála.

Félix Antal (1863-1945)

1863. május 24-én született Szomolnokon (Szepes vármegye). Édesapja Félix Antal (1832-1874) kohómérnök, anyja Reisz Berta. Rozsnyón és Eperjesen végezte középiskolai tanulmányait.

Örley Béla (1844-1913)

1844-ben született Nagyváradon, Bihar megyében, római katolikus családban. Édesapja Örley Dénes, édesanyaj Bilyovszky Karolina. Jogi tanulmányait Nagyváradon folytatta, 1868-ban szerzett ügyvédi oklevelet.

Popovits Zsigmond (1820-1889)

1820 (vagy 1821)-ben született görögkeleti vallású román nemesi családban. Egyes források szerint Borossebesen (Kávnán), de a halotti anyakönyvben Aradkövit (Kuvint) van megjelölve születési helyként. Édesapja uradalmi ügyész volt. Közép- és felsőfokú tanulmányait Aradon, Nagyváradon és Budapesten végezte. 1844-ben tette le az ügyvédi vizsgáit.

Tartalomátvétel