Szolnok

Chikán Dezső

ilinyi, tisztviselő 1898. Tiszabura. A felsőkereskedelmi iskolát Szolnokon végezte, érettségi után azonnal bevonult a 68. gy. e.-hez. Harcolt az orosz és román fronton 1920-tól a Magyar általános hitelbank, 1927 óta a Trust tisztviselője. A bronz vit. é., K. cs. k. tulajd. - Felesége: Braun Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bartha István

m. kir. kormányfőtanácsos, gyógyszerész, a Molnár & Moser cég tulajdonosa * 1877. Szolnok. Középiskolát Szolnokon, egyetemet Bpesten végzett. 1902-1912-ben gyógyszerész volt, 1917 óta a Molnár & Moser cég tulajdonosa. 1931-ben kormányfőtanácsosi címet nyert. 100.000 pengős adományával ő alapította a Droguista Otthont. - Felesége: Schmaltz Ilona, leánya: Ilona (dr. Kovács Lajosné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Zafir Péter

vas, fűszer, fegyver és lőszer keresk. * 1873. Törökszentmiklós. Ősrégi helyi család sarja. Segéd volt Kisújszálláson, Szolnokon, Bpesten, ü. v. Kisújszálláson, 1898 óta önálló. Várm. thb. tag. - Felesége Simon Irma, gyermekei: Sándor, Margit, Rozália és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sztrapecz Pál

szűcs m. és sapkakészítő * 1895. Érsekújvár. 1913-ban szabadult fel, segéd volt Érsekujváron, Szolnokon, Törökszentmiklóson és Bpesten, 1923 óta önálló. - A 12. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, kétszer megsebesült. I. és II. o. ez., bronz vit., sebesülési, háborús emlék érem, K. cs. k. tulajd. Az Ipartest. tagja. - Felesége: Vida Margit, gyermekei: Károly, Anna és Pál.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szépfalvi Kálmán

máv kalauz * 1885. Kenderes. 1911-ben lépett a Máv szolgálatába, jelenleg a Bpest-Szolnok vonalon teljesít szolgálatot. A Vonat kísérők otthona, a Máv alk. orsz. szöv. tagja. - Felesége: Fodor Erzsébet, gyermekei: Rózsa, Kálmán és János.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel