Szolnok

Csik István

szijjgyártó m. * 1879. Jászalsószentgyörgy. 1896-ban szabadult fel, segéd volt Szegeden, Jászberényben, Szolnokon, Kecskeméten, Egerben. 1903-tól önálló Jászalsószentgyörgyön, 1911 óta Jászladányban. - A 29. népf. gy. e. kötelékében harcolt szerb fronton, kétszer megsebesült. K. cs. k. tulajd - Ipartest. tag. - Felesége: Kollár Erzsébet, gyermekei: Julianna és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hegedüs Kálmán

Hegedűs Kálmán (1877. Szolnok – 194?)  Ügyvédi oklevelet 1902-ben Bpesten szerzett. 1903-tól a Jászapáti tkpt vezérigazg. 1910-től Kiskunhalas képviselője, több. törv. jav. előadója. 1926 óta Jászapáti orsz. gy. képviselője, a honv. tárca előadója. Jászkiséri földbirt. Számos egy. vez. tagja. A polg. hadi érd. k. tulajd. Tud és pol. cikkeket ír.

Balázs János

máv állomáselőljáró * 1899. Nagyzsupány. 1915-ben lépett a Máv szolgálatába, előbb a temesvári ü. v. kötelékében szolgált, majd mikor a románok kiutasították, Szolnokra került. 1932 óta állomáselőljáró. - Felesége: Rosenthal Ilona, gyermekei: László, Ágnes és Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Khindl Imre

dr. közs. orvos * 1901. Jászapáti. Oklevelét 1927-ben a bpesti egyetemen szerezte. Működését a bpesti Szt Rókus kórházban kezdte, 1928-től a sátoraljaújhelyi, 1929 óta a szolnoki Ferenc József közkórház segédorvosa, 1930. óta közs. orvos jászapátiban. Az OTI körzeti kez. orvosa, az Orsz. orvosszöv., a Move s számos helyi egyesület tagja, a "Csaba" bajtársi egyesület dominusa.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Khindl Ferenc

szolgabíró * 1900. Jászapáti. Régi Jászapáti orvosi család sarja. A bpesti hadapródisk. elvégzése után a Ludovica Akadémia növ. volt. Résztvett az 1919. júliusi ellenforradalomban. A közigazg. egyetemet 1926-ban Bpesten végezte. 1926-tól tb. szolgabíró Tiszaföldváron, 1929-től várm. aljző Szolnokon, 1932 óta szolgabíró Jászapátiban. A PLE ü. v. elnöke, több egyesület vezető tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel