Szolnok

Fényes György (1924-1998)

1924-ben született Szolnokon. Érettségi után fogtechnikusnak tanult, majd munkaszolgálatos volt. Kolozsváron kezdte meg orvosi tanulmányait, majd Budapesten kapott oklevelet 1950-ben.

Balázs Márta (1927-1994)

1927-ben született Szolnokon. Családjával 1944-ben Ausztriába deportálták. 1951-ben kapott orvosi diplomát Budapesten. Kitelepítették Sapra, mint megbízhatatlan polgári elemet, így csak 1952-ben kezdte el orvosi munkásságát a fővárosi Szabolcs utcai Kórház kórbonctani osztályán. Patológusként 1969-ben kandidált. 1973-ban a Szent János Kórházkórbonctani osztályának vezetője lett. Rendszeresen tartott előadásokat medikusoknak a máj patológiájáról. 1987-ben az orvostudomány doktora lett.

Falvay Klári

Falvay Klári színművész a szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja volt.

Blau, Tina (1845-1916)

1873-ban és 1874-ben, két egymást követő évben is Szolnokra látogatott Tina Blau bécsi festőművész, mint Pettenkofen tanítványa.

Tina Blau

(Tina Blau - Artmagazin)

Chryastel Ignatz

Chryastel Ignatz volt az első, műteremmel rendelkező szolnoki fényképész volt. Üzletét a Fehérló utcában nyitotta meg.

Forrás:

Berta Ferenc: Az első szolnoki fényképészek. Vasárnap (1991.12.01.): 17.

Tartalomátvétel