Szolnok

Máté András

Aradon (Arad vm.) született 1898. október 8-án, később Szolnokon élt. Épület-lakatossegéd napszámosként dolgozott a proletárdiktatúra kikiáltása előtt. A 33. aradi gyalogezredben volt katona. A proletárdiktatúra idején vöröskatona volt. 1919. április 7-én délután fél hétkor hét társával együtt agyonlőtte Bobák Imrét és Torba Balázst. — 1920. november 21-én délelőtt tartóztatta le Szolnokon az államrendőrség. A jászberényi járási börtön büntetés-végrehajtási törzskönyv a következőket írta róla: „Nagysága: 177 cm. Testalkata: erős. Arca: ovál.

Lőbenhőfer Ede

Születési helye és ideje ismeretlen. Foglalkozása vasesztergályos volt. A proletárdiktatúra kikiáltását követő napok egyikén a szolnoki törvényszéknél is megalakult a Forradalmi Törvényszék, melynek elnökéül az Igazságügyi Népbiztosság Lőbenhőfer Edét nevezte ki. Részt vett hét embert halálra ítélésében, és több embert börtönbüntetésre ítélt. Proletárdiktatúra leverése után a svájci Buchsba emigrált. További sorsa ismeretlen.

Forrás:

Pákász-emlékmű (Szolnok)

Nagy Kristóf kecskeméti szobrászművész és Kalmár Sándor fafaragó népművész készítették el a hajdani Tisza menti pákászok faemlékművét. A körülbelül 4 méter magas ágasszerű fán az eredeti pákászcsónak mását helyezték el jelképezvén a Tisza mentén levő emberek vízhez kötődő életét. Az alkotást a Milléren, a vízügyi múzeum szomszédságában állították fel 1981 nyarán.
Az alkotás az Országos Természetvédelmi Hivatal engedélyével Tiszasülyön kivágott tölgyfából készült, amelyet egy vízitúra alatt munkált meg a kért művész.

Viszlay Ernő-emléktábla (Szolnok)

1922-ben emléktáblát avattak a szolnoki IV. kerületi Ujvárosi állami elemi iskola épületében egykori tanítója, az első világháborúban hősi halált halt Viszlay Ernő (1876-1916) emlékére. Az emléktábla jobb sarkában a magyar címer és alatta a nemzeti zászló, kard, puska, fokos, sisak és trombita, mint harci jelvények voltak láthatók. A tábla homlokzatán kereszt állt, rajta a kehely és ostya. Bal sarkában a tudomány és művészet angyalát ábrázolták fáklyával a kezében.

Fridvalszky Loránd (1923-1994)

Fridvalszky Loránd 1923-ban született Szolnokon. 1941-ben érettségizett a Verseghy Ferenc Gimnáziumban. Biológiai tanulmányait a kolozsvári egyetemen kezdte, majd Budapesten szerzett középiskolai tanári oklevelet 1948-ban. 1950-ben természettudományi doktorrá avatták.

1948-tól a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Növénytani Intézetének munkatársa lett. 1960-ban a biológiai tudományok kandidátusi fokozatát is megszerezte. 1973-tól a Növényszervezettani Tanszék vezetője volt.

Tartalomátvétel