Szolnok

Szikszay György (1867-1919)

1967. március 4-én született Oroson (Zemplén vármegye) református, földbirtokos családban. Szülei: Szikszay György és Csajkos Borbála.

Félix Antal (1863-1945)

1863. május 24-én született Szomolnokon (Szepes vármegye). Édesapja Félix Antal (1832-1874) kohómérnök, anyja Reisz Berta. Rozsnyón és Eperjesen végezte középiskolai tanulmányait.

Örley Béla (1844-1913)

1844-ben született Nagyváradon, Bihar megyében, római katolikus családban. Édesapja Örley Dénes, édesanyaj Bilyovszky Karolina. Jogi tanulmányait Nagyváradon folytatta, 1868-ban szerzett ügyvédi oklevelet.

Popovits Zsigmond (1820-1889)

1820 (vagy 1821)-ben született görögkeleti vallású román nemesi családban. Egyes források szerint Borossebesen (Kávnán), de a halotti anyakönyvben Aradkövit (Kuvint) van megjelölve születési helyként. Édesapja uradalmi ügyész volt. Közép- és felsőfokú tanulmányait Aradon, Nagyváradon és Budapesten végezte. 1844-ben tette le az ügyvédi vizsgáit.

Történelmi vízmérce (Szolnok)

2017. május 11-én, a Magyar Hidroló­giai Társaság megalakulásának 100., a szolnoki szervezet létrejöttének 50. éves jubileuma alkalmából, avatták fel a szolnoki Tisza parton a Történelmi vízmérce elnevezésű emlékhelyet.
 
Az emlékhely a 2014-ben átadott támfalon került kialakításra, ahol az emlékvízmérce áll, amelyen az elmúlt évszázadok legmagasabb vízszintjei olvashatók.
Tartalomátvétel