Szolnok

Jancsó Endre

Dr. Jancsó Endre Szolnok város tisztviselője volt, főszámvevői tisztséget töltötte be.

Karmazin György (1966-2017)

Karmazin György 1966. július 12-én született Szolnokon.  A középiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. 1991-ben közlekedésmérnök, majd 2001-ben közlekedési menedzser – gazdasági mérnök diplomát szerzett.

Simon Ferencné Kenéz Rózsa

Simon Ferencné Kenéz Rózsa pedagógus, Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművész felesége.
A József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát. 2007-ben vette át aranydiplomáját.
Tanított a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, a Humán Intézet Magángimnáziumban. Tagja volt a Verseghy Körnek.
2017. június 14-én hunyt el. 2017.

Fehér Lajos (1926-2017)

Dr. Fehér Lajos szolgált a 2. világháborúban. Hadifogságból való hazatérése után csatlakozott a Kommunista Párthoz. Jogi egyetemi végzettséget szerzett. Nyugdíjazásáig a Szolnok Megyei Munkásőrparancsnokság jogtanácsosa volt. A rendszerváltás után a Munkáspárt egyik alapító tagja lett.

2017. május 1-jén hunyt el. 91 évet élt.

Forrás:

[Nekrológ] = Jászkun Munkás (2017.05.): 4.

Kummer Mihály (1933-2017)

Kummer Mihály okleves  mérnök, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. Szolnoki Irodájának (korábban a BGTV 9. Felmérési osztályának) vezetője volt. Tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak.
84 éves korában hunyt el 2017-ben.

Forrás:

Búcsúzunk, emlékezünk = Új Néplap (2017.05.22.): 5.

Tartalomátvétel