Tanácsköztársaság

Zrumetzky Viktor (1880-1925)

Zrumetzky Viktor 1880. április 25-én született Jászberényben. Apja Zrumetzky Béla ügyvéd. Szolnoki Főgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 1897-ben tett érettségi vizsgát.  Apja nyomdokaiba lépve Kolozsvárott szerzett jogi diplomát. Szolnokon királyi közjegyző-helyettes lett.

Tanácsköztársaság emlékkő (Szolnok)

Szolnokról az Aboyn felé vezető úton 1969-ben állított egy emlékkövet a Tanácsköztársaság emlékére a KISZ Szolnok Városi Bizottsága.

Németh István felvétele

Háy László (1891-1975)

1891-ben született Jászberényben. A fővárosban járt egyetemre. 1914-ben szerzett orvosi oklevelet.

Tanácsköztársaság emléktábla (Törökszentmiklós)

A törökszentmiklósi Városi Tanács székházának előcsarnokában állt a Tanácsköztársaság mártírjainak emléktáblája.

Preisich Kornél (1869-1955)

Preisich Kornél gyermekorvos 1869. június 15-én született Szolnokon. A budapesti egyetemen végezte tanulmányait, majd asszisztens lett, később a Stefánia-gyermekkórház főorvosává választották. 1905-ben szerezte meg magántanári képesítését.

Aktívan részt vett a Proletárdiktatúra egészségügi munkájában 1919-ben, így menesztették. 1921-től a Weiss Manfréd Kórház gyermekosztályát vezette.

Tartalomátvétel