Templomok

Evangélikus templom (Mezőtúr)

Kápolna (Szelevény)

Az egykori puszta, ahol egyedül a Marton család birtoka volt a Tiszazugban a 19. század második felére benépesedett. Szelevény rendes községgé, faluvá emeltetett. Özvegy Bogyó Jánosné, szül. Marton Anna építetett templomot saját költségén 1854-ben. Egy szolnoki építész terve kezdődött meg az építkezés. 1855-ben szentelték fel a kápolnát.

Római katolikus templom (Tiszasas)

2018-ig nem volt Tiszasason katolikus templom. Korábban a hívők az egykori iskolaépületben tartottak miséket. 2017-ben Antal András plébános érkezett a településre, akinek közbenjárására épült templom.

Újvárosi Templom (Mezőtúr)

1896-ban szentelték fel az újvárosi református templomot.

Forrás:

Éger Ádám: 120 éves az Újvárosi Templom. In: Túri Kalendárium. Mezőtúr, 2017.: 131-132.

Kápolna (Tiszajenő)

A külterületen álló földszintes épület Tiszajenő egykori iskolája, amely a római katolikus kápolna szerepét is betöltötte, amíg 2012-ben fel nem szentelték a település újonnan épített Szent László-templomát. Az udvarán harangláb állt.

Egy emléktábla tanúlsága szerint 1948-ben felújították.

Tartalomátvétel