Templomok

Felsőtemetői kápolna (Kunszentmárton)

1874-ben épült a kunszentmártoni Felsőtemetői nagykápolna. A neoreneszánsz sítlusú templomot 1994-ben újjították fel. Az Országos Műemléki Felügyelőség által jóváhagyott rekonstrukciós tervek alapján Tigyi Béla építési vállalkozó végezte el a felújítást.

Evangélikus templom (Mezőtúr)

Kápolna (Szelevény)

Az egykori puszta, ahol egyedül a Marton család birtoka volt a Tiszazugban a 19. század második felére benépesedett. Szelevény rendes községgé, faluvá emeltetett. Özvegy Bogyó Jánosné, szül. Marton Anna építetett templomot saját költségén 1854-ben. Egy szolnoki építész terve kezdődött meg az építkezés. 1855-ben szentelték fel a kápolnát.

Római katolikus templom (Tiszasas)

2018-ig nem volt Tiszasason katolikus templom. Korábban a hívők az egykori iskolaépületben tartottak miséket. 2017-ben Antal András plébános érkezett a településre, akinek közbenjárására épült templom.

Újvárosi Templom (Mezőtúr)

1896-ban szentelték fel az újvárosi református templomot.

Forrás:

Éger Ádám: 120 éves az Újvárosi Templom. In: Túri Kalendárium. Mezőtúr, 2017.: 131-132.

Tartalomátvétel