Templomok

Református templom (Tószeg)

Helyi lakosok reformációhoz való csatlakozása a 16. század utolsó évtizedeire tehető. Első protestáns vonatkozású egyházi források azonban majd csak 1629-ben és az 1630-as évek elején tűnnek fel. Tószeg prédikátora Szelei János volt ekkor. A falu reformátusainak 1637-ben Mészáros Benedek egy kelyhet adományozott.

A váronyi péli Nagy családnak köszönhetően az alvégi falurészben élő reformátusok felépíthették kőtemplomukat 1777-ben. A torony pedig 1845-ben készült el.

Szent Kereszt kápolna (Jászjákóhalma)

1884-ben épült a temetőben álló Szent Kereszt kápolna. A kistemplom oltárképét a 20. század második felében ismeretlenek eltulajdonították. Terjéki Imréné Mozsár Magda, a Berényi Műhely tagja egy fennmaradt fénykép segítségével újrafestette a képet. A Rózsafüzér Társulat és a Szent István Polgári Kör, valamint a helyi önkormányzat áldozatkészségének köszönhetően 2004. szeptember 19-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő vasárnap már a kápolnában függött a festmény. Az oltárkép a Szent Kereszt feltalálását és felmagasztalását ábrázolja.

Négyszállási kápolna (Jászberény)

 

Jászberény-Négyszállás

Peres kápolna (Jászberény)

A Jászberény határában húzódó felsőmező peresi határban egykor 200 tanya állt. Külön iskola is szolgálta az itt élőket. A peresi iskola közelében épült imaház a helyi római katolikus olvasóegylet szorgalmazására. Hagyó István és László birtoktulajdonosoktól vásároltak telket a keresztútnál, az iskola közelében. A hívek áldozatkészsége nyomán egy keresztet és egy harangot is felállítottak 1922-ben. Napjainkban ez a harang már nem látható, az 1990-es évek közepén ismeretlenek ellopták. A tanyák is elnéptelenedtek, a kápolna magára maradt. 2002-ben azonban felújították.

Hajta kápolna (Jászberény)

Jászberényből Nagykáta felé haladva a 31. számú út jobb oldalán áll egy kápolna. A jászberényi lakosság közel 30 százaléka az 1900-as évek elején tanyán élt. Az egyik legsűrűbben lakott határrrész volt a Hajta és környéke. Az ott lakók hitéletük gyakorlására az 1910-es évek elején egy imaházat emeltek a mai kápolna helyén Hajtapusztán. Szent IStván napján, augusztus 20-án tartották a kistemplom búcsúját. Az 1930-as évek közepén születtek tervek a kápolna bővítésére. 1938. augusztusában szentelte fel a megnagyobbított és új toronnyal ellátott kápolnát dr.

Tartalomátvétel