Templomok

Hajta kápolna (Jászberény)

Jászberényből Nagykáta felé haladva a 31. számú út jobb oldalán áll egy kápolna. A jászberényi lakosság közel 30 százaléka az 1900-as évek elején tanyán élt. Az egyik legsűrűbben lakott határrrész volt a Hajta és környéke. Az ott lakók hitéletük gyakorlására az 1910-es évek elején egy imaházat emeltek a mai kápolna helyén Hajtapusztán. Szent IStván napján, augusztus 20-án tartották a kistemplom búcsúját. Az 1930-as évek közepén születtek tervek a kápolna bővítésére. 1938. augusztusában szentelte fel a megnagyobbított és új toronnyal ellátott kápolnát dr.

Gosztony kápolna (Jászfelsőszentgyörgy)

A Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között található kistemplomot 1829-ben Jekelfalussy Johanna építtette 1820 körül emelt kúriája közelében. 1855-ben a kápolna épületét megnagyobbították. Története során többször is felújították. 1885. július 26-án tartotta itt első szentmiséjét Várady Károly (1861-1911), a kegyes tanító rend tagja, a szegedi főgimnázium tanára. Az 1900-as évek elején Gosztony Aladár cserélte le a kápolna eredeti felszerelését.

Római katolikus kápolna (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Református templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Tartalomátvétel