Templomok

Gosztony kápolna (Jászfelsőszentgyörgy)

A Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között található kistemplomot 1829-ben Jekelfalussy Johanna építtette 1820 körül emelt kúriája közelében. 1855-ben a kápolna épületét megnagyobbították. Története során többször is felújították. 1885. július 26-án tartotta itt első szentmiséjét Várady Károly (1861-1911), a kegyes tanító rend tagja, a szegedi főgimnázium tanára. Az 1900-as évek elején Gosztony Aladár cserélte le a kápolna eredeti felszerelését.

Római katolikus kápolna (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Református templom (Kengyel)

Kengyel

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Szolnok)(1933)

Az 1920-as évek elejére a római katolikus hívek számára kicsinek bizonyult a Belvárosi Nagytemplom. 1921-ben a város a víztorony közelében telket adott egy új római katolikus templom építéséhez. A templomépítés ügye azonban elakadt. 1922-ben helyreállították az 1919-es harcokban megsérült vártemplomot, amely már 1916 óta zárva volt a hívek előtt, mert a városnak nem állt rendelkezésre elegendő forrás egy másik lelkészség fenntartására.

Tartalomátvétel