Templomok

Római katolikus templom (Szolnok)(1937)

Az Újváros városrész katolikus hívei számára 1934. szeptember 30-án került sor a római katolikus templom alapkőletételére a városi temető mellett. Hanauer Á. István megyéspüspök és Császi Ferenc világi elnök helyezték el az alapkőben a helyi Nemzeti Újság, a Szolnok és Vidéke, valamint a Szolnoki Ujság egy-egy példányát a szokásos okmányokkal együtt.

Református templom (Szolnok)

A szolnoki református gyülekezet templomának alapkövét 1893-ban tették le azon a telken, melyet a város adományozott az 1880-as években. Addig a helyi gyülekezetet egy kisebb imaház szolgálta. A Tisza part közelében álló templomot Sztehlo Ottó (1851-1923) építész tervezte. Kivitelezője Kocsis Lajos aradi építész volt. A 28 méter magas, ötszög alaprajzú neogótikus templomépületet 1894 decermberében szentelték fel. Ugyanebben az évben készült a templom orgonája Angster József pécsi orgonaépítőmester műhelyében. A templom tornyában négy harang lakik.

Evangélikus templom (Szolnok)

Az 1927-ben kapott telket az evangélikus gyülekezet a várostól, hogy templomot építhessenek. D. Geduly Henrik (1866-1937) püspök helyezte el a templom alapkövét. 1932-ben készült el a mai Kellner gyula utcában álló épület. A neoreneszánsz és neogótikus stílusú templomot Gerey Ernő fővárosi műépítész tervezte. Kellermann-testvétek voltak az építkezés kivitelezői. A templom architektúráját Luther Márton wittenbergi vártemploma ihlette.

Református templom (Martfű)

1986-ban született meg az elképzelés egy ökomenikus templom építéséről. Végül azonban 1991-ben, közel egyidőben római katolikus és a református felekezet, külön templom alapkövét helyezte el. 1996. július 27-én szentelték fel a martfűi református templomot. Az épületet Kálmán Ernő debreceni építész tervezte. A templom különlegessége az ég felé imdádkozó kezet szimbolizáló torony. A templom mellett urnakegyhely és lelkészlakás is kialakításra került.

Római katolikus templom (Martfű)

A rendszerváltás követően épült meg Martfű római katolikus temploma. A Szent Tamás nevére szentelt templom tervezője Marosi Gábor építész volt. A "jeruzsálemi kereszt" alaprajzú templombelső Krisztus öt sebére utal. A kupolát gyergyói mesterek ácsolták. A búzavirág folyondár motívumaival díszített koszorú Takács Ferenc (1942-) zombori festőművész alkotása. A rézlemezből készült szenteket ábrázoló szobrok Meszlényi János (1939-) szobrászművész munkái.

Tartalomátvétel