Templomok

Református templom (Kuncsorba)

Kuncsorba önálló missziói egyházközség. Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykunsági Református Egyházmegyéjébe (esperesség) tartozik. A település református temploma 1937-ben épület.

Zsinagóga (Szolnok)

Baumhorn Lipót tervei alapján épült zsidó templom mór stílusban épült. A fémvázas szerkezetű zsinagóga reprezentatív tömegéből kiemelkedik a centrálisan elhelyezkedő kupola. A külső homlokzat pillérei tornyokban végződnek. Az arányaiban is megkapó zsinagógának monumentalitást kölcsönöznek  lizénái, ereszalji csipkéi és rózsaablakai. A kétszintes belső tér gazdag stukkódíszítései lenyűgözik a betérőt.

Római katolikus kápolna (Alattyán)

Jézus Szíve kápolna az alattyáni temetőben.

Alattyán

Római katolikus templom (Mezőhék)

A millecentenárium évében szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére a település első templomát, amely Vass József építészmérnök tervei alapján épült.

Mezőhék

Református templom (Nagyrév)

A nagyrév egyházközség 1609-ben alakult meg. A községben 1659-től folyamatosan működnek református papok a török kiűzéséig. 1697-ben egy tatártámadás következtében a falu elnéptelenedett. A 18. század eljén, a kuruc idők elmúltával, újratelepülést községben indul meg újra az egyházi élet. 1721 után épült imaháza a közösségnek, 1764-től rendelkeztek egyházi haranggal. 1772-ben épült fel az első torony nélküli templom, amelyet vályogból emeltek.

Tartalomátvétel