Templomok

Római katolikus templom (Mezőhék)

A millecentenárium évében szentelték fel a Szent Kereszt tiszteletére a település első templomát, amely Vass József építészmérnök tervei alapján épült.

Mezőhék

Református templom (Nagyrév)

A nagyrév egyházközség 1609-ben alakult meg. A községben 1659-től folyamatosan működnek református papok a török kiűzéséig. 1697-ben egy tatártámadás következtében a falu elnéptelenedett. A 18. század eljén, a kuruc idők elmúltával, újratelepülést községben indul meg újra az egyházi élet. 1721 után épült imaháza a közösségnek, 1764-től rendelkeztek egyházi haranggal. 1772-ben épült fel az első torony nélküli templom, amelyet vályogból emeltek.

Lourdesi-barlang (Rákóczifalva)

Református templom (Rákóczifalva)

1909-ben épült a település refomrátus temploma.

Rákóczifalva

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Római katolikus templom (Rákóczifalva)

Rákóczifalva római katolikus templomát 1893-ban építette Mátray Lajos kunszentmártoni pallér. Jung János egri püspök szentelte fel Mária nevére a templomot, amely az egykori Rákóczi-kastélyból megmaradt Mária-szobrot őrzi.

Tartalomátvétel