Tiszabő

Majzik Szilveszterné Házi Mária

1948-ban született Tiszabőn. 1967. április 17-én helyezkedett el könyvkötőként a Verseghy Ferenc Könyvtár kötészetében aranyozó munkakörben. 1983-ban Minisztrei Dicséretben részesült és 1992-ben 25 éves Szolgálatért Emléklplakett tulajdonosa lett. A megyei könyvtár munkatársaként ment nyugdíjba.

Dienes Eszter (1949-2014)

Csörögi Eszterként látta meg a napvilágot 1949. május 5-én Kunhegyesen.  Általános és középiskolai tanulmányait Kunhegyesen végezte. Debrecenben a Tanítóképző Intézetben népművelő-könyvtáros szakon szerzett diplomát 1971-ben. Kunhegyesen a művelődési központban, majd Tiszabőn dolgozott. 1987 és 1990 között a törökszentmiklósi városi könyvtár munkatársa volt nyugdíjazásáig.

Kremzer Ibolya (1955-2015)

Kremzer Ibolya 1955-ben született Törökszentmiklóson. A tiszabői általános iskola pedagógusa és egy ideig igazgatója is volt. Itt többek között Mága Zoltán, a világhírű hegedűművész volt a tanítványa.
Majd szülővárosában a Hunyadi és a Kölcsey általános iskolába dolgozott. A Hunyadi Általános Iskola 2012-ben Az Év Pedagógusa Díjjal ismerte el munkáját. Művésztanárként maga is a festőállvány mögé állt, munkáit számos kiállításon mutatta be.

Hellebronth Antal (1858-1946)

Vitéz tiszabeői Hellebronth Antal Tiszabeőn [Tiszabőn] született 1858. december 20-án. Középiskolai tanulmányait a pozsonyi és a budai főreáliskolában végezte. Egyéves műegyetemi tanulmányai után 1876-ban katonai pályára lépett, és 1781-ben végezte le a cs. és kir. tüzérkadétiskolát. 1911-ben cs. és kir. kamarás, 1912-ben Ferenc József rend lovagkeresztet kapott. Ezredesi rangban lépett át az akkor felállított magyar királyi honvédtüzérség kötelékébe, ahol a budapesti székhelyű magyar királyi 1.

1. világháborús emlékmű (Tiszabő)

Az 1. világháborúban elesett hősöknek a településen egy emlékkeresztet áll, amelyet br. Orosdy Fülöp és neje saját költségén készítettek. 1922-ben erre az emlékműre vésték fel az elesett katonák nevét.

Forrás:
Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411.

Hellebronth-kúria (Tiszabő)

A tiszabeöi Hellebronth család 1755-ben kapott adománylevelet Mária Terézia királynőtől Tiszabő egyes birtokrészeire. Ugyanis a török hódoltság után a település egy részét a zsadányi és törökszentmiklósi Almásy család szerezte meg.  Almásy Apollónia pedig Hellebronth Jánoshoz ment feleségül. Már özvegyként kapta meg a királynő adománylevelét. A kúriát a Hellebronth család építette a 19.

Keppich-kúria (Örményes)

A Keppich család Tiszabőn és Örményesen is rendelkezett földbirtokkal és kastéllyal a 20. század első felében.  A család nevét viselő Keppichtanyán álló kastélyt a 2. világháború után államosították. Az Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kezelésébe került, amely irodákat rendezett be az épület falai között. Jelenleg a külterületen szabadon álló épület állaga erősen leromlott.

Római katolikus templom (Tiszabő)

Római katolikus templomot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Oltárképét  Illés Pál festette 1860-ban.

Tiszabő

Képeslap

Tinta-halom (Fegyvernek)

Fegyvernek, Kenderes és Tiszabő határában található Tinta-halom a környezetéből kiemelkedő, szabályos ívelésű kurgán. Nevét a mellette fekvő Tinta-fertőről kapta. Az erőteljes kotusodás (szerves anyag gyors átalakulása és ásványosodása) miatt a fertő vize gyakran fekete színű volt. Az itt található mocsári növényzet botanikai értéke jelentős. A Tinta-halom a három település határának volt jele.

Forrás:
Tóth Albert: Az Alföld piramisai. Kisújszállás, 2002.

Antal Ádám

Antal Ádám, Tiszabő
A vármegye nemességének 1754/5. évi összeirása alapján

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Tartalomátvétel