Tiszabő

Mátyás (1628)

(kézdialmási)
Ezen székely család 1628. évben nyert armalist, mely a m. kir. orsz. levéltárban található.
(Gyfvári kápt. Cist. Kraszna fasc. III. 31.)
Almásról, ősi fészkükből, Hevesmegyébe költöztek s Háromszék bizonyitványával 1828. évben igazolták nemességüket: Ferencz tiszabeői [tiszabő] jegyző, György és Elek ispán.
Ferencz fiai voltak József, János és László, Eleké pedig Lajos, József és János.
(1828. év 655. sz. 758. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Majzik

(tarcsai)
Törzsökös hevesi birtokos nemes család. III. Ferdinandtól 1639. évi augusztus 18-án Majzik András, neje Krisztina, fiai György és Mihály, György neje Ilona s gyermekeik Miklós és Erzsébet nyertek nemességet a következő czímerrel: Kék pajzsban zöld alapon vörös ruhás, sárga csizmás, fekete kalpagos férfi jobbjában kardot, baljában levágott vérző törökfőt tart; a nyilt sisak koronája felett vértezett, jobbjában kardot, baljában levágott vérző törökfőt tartó harczos; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
A nemeslevelet a vármegye 1640.

Károlyi (1699)

(nagykárolyi) báró és gróf
Hazánk legrégibb s legelőkelőbb családjainak egyike, mely a Kaplony nemzetségből származik.
Hevesmegyében 1699. évben Sándor poroszlói, majd horti, adácsi, csehii, bátori, kishanyii, kerekudvarii, tiszabeői, farmosi birtokos. Ezen birtokokat Bosnyák Tamás füleki kapitány és neje Kenderessy Mária nyerték II. Mátyástól 1616. évben.
(1746. év pp. 329.

Hodossy

(hodosi)
Igen régi család, mely 1287. évben nyert donatiót a pozsonymegyei Hodosra. Az ősi fészekből a XVIII. század elején Dávid, János és Mihály testvérek, ez utolsó Gáspár nevü fiával, Polgáriba, majd Kenderesre és Nádudvarra származtak s János 1732. évben megszerezte 3000 frtért Károlyi Ferencz gróf és Klára testvérek kenderesi és tiszabeői fele rész birtokát.
(1744. év pp. 265. sz. 1732. év 111. sz. 332. jkl. 1733. év 373. jkl. 1738. év 136., 137. sz. 1738. év 16., 18., 19., 48. jkl. 1755. év 49. sz.)
János nemessége legfelsőbb helyen igazoltatott 1760. évi ápr. 22-én.
(1761. év 79.

Hellebronth

(tiszabeői)
Czíimeres nemeslevelet III. Ferdinandtól 1655. junius 10-én H. János, neje Silchell Erzsébet s testvére Gáspár nyertek a következő czímerrel: Kék pajzsban zöld mezőn fehér lovon ülő pánczélos vitéz jobbjában kardot, baljával kantárt tart; sisakdisz: a pánczélos vitéz növekvőn jobbjában karddal; takarók kék-arany, vörös-ezüst.
Kihirdette 1657. évben Pozsonymegye.
Az eredeti Hellebronth Flórián tiszaroffi lakos birtokában van.
A nemességszerző János fia János Pestmegyében 1696. évben, Hevesben 1733. évben igazoltatott.

Tartalomátvétel