Tiszabura

Chikán Dezső

ilinyi, tisztviselő 1898. Tiszabura. A felsőkereskedelmi iskolát Szolnokon végezte, érettségi után azonnal bevonult a 68. gy. e.-hez. Harcolt az orosz és román fronton 1920-tól a Magyar általános hitelbank, 1927 óta a Trust tisztviselője. A bronz vit. é., K. cs. k. tulajd. - Felesége: Braun Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Chikán Béla (1891-?)

ilinyi, dr. polgármester (Pestszenterzsébet) * 1891. Tiszaroff. Régi nemesi családból származik. Egyetemet Bpesten végzett, Tiszaburán és Nagyberkiben jegyzőgyakornok, 1909-től Erzsébetfalván s. jegyző, 1918-tól közs. aljegyző volt. A háború kitörésétől az 1. nehéz tüz. e.-ben harcolt a szerb, orosz, olasz frontokon, 2-szer sebesült, mint fhgy szerelt le. A háború után Bpesten rendőrfelügyelő, majd fogalmazó volt. 1923 óta Pestszenterzsébet polgármestere. Számos egyesület vezetőségi tagja és elnöke, 2 ez. SL, bronz SL, német II. o. vaskereszt, seb. érem (3 sávval), K. cs. k., háb. eml.

Jákó Balázs

dr. közs. orvos * 1888. Tiszabura. Oklevelét 1912-ben Bpesten szerezte, működött Sátoraljaújhelyen, Jászkiséren, Kunhegyesen, 1922 óta közs. orvos. - A 5. ulánus e. kötelékében szolgált az orosz fronton, ezüst és bronz SL, II. o. vöröskereszt díszjelvény tulajd. Az Orsz. orvosszövetség, a Magyar fogorvosok egyesületének tagja. - Leánya: Judith.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Jenő Gábor

vegyeskereskedő * 1897. Tiszanána. Segéd volt Budapesten, Karcagon, Kunhegyesen, önálló 1934 óta. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, megsebesült; bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szapáry Gyula

gr. földbirtokos (Taskony-puszta) * 1901. Nyírábrány. A gazdasági akadémiát 1924-ben Magyaróvárott végezte. Egy évig otthon gyakornokoskodott, 1925-ben átvette anyjának büki gazdaságát, 1928-ban atyja halála után a taskonyi uradalmat, amely 3636 kat. hold. terjedelmű. A Középtiszai árment. társ. elnöke, a Jász- N.-Sz. vm. gazd. egy. alelnöke, örökös thb. tag.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel