Tiszabura

Gál György

nyug. közs. irnok * 1876. Tiszabura. 1911-ben lett községi irnok, 1930-ban nyugalomba vonult. - 1914-ben a 29. h. gy. e.-hez vonult be, harcolt az orosz és román fronton, mint őrmester szerelt le. Bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. Képv. test. tag, a Ref. egyh. presbitere, a NEP választm., a Mezőgazd. bizottság r. tagja. - Felesége: Kiss Szidónia, gyermekei: Szidónia és Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Fischbein Sámuelné

özv. földbirtokos (Gyolcspuszta) * Furka. 865 holdas birtokán férje halála után 1920 óta gazdálkodik fiai segítségével. Néh. férje várm. és v. th. biz. tag volt. - Fiai: Imre és Mihály.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Chikán Béla (1866-?)

ilinyi id. ny. főjegyző (Felsőnyakashát) * 1866. Kenderes. A közig. tanfolyamot Szolnokon végezte. S. jző volt Ecseg, Buják, Szirák, Ecséd és Hart községekben, 1890-től a. ü. jző Tiszaroffon, 1894-től Tiszaburán. 1921 óta nyugdíjban van és birtokán gazdálkodik. A közs. képv. test. és járási mezőgazd. biz. tagja. - Felesége: Némethy Jolán, gyermekei: Béla (Pestszenterzsébeten polg. mester), Olga (polg. isk. tanár), Dezső (székesfővárosi tisztviselő).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Buzi Sándor

vegyeskereskedő * 1872. Mezőtúr. Kovácsmester volt, 1910-ben nyitotta üzletét. - A világháború alatt a 29. h. gy. e. kötelékében teljesített katonai szolgálatot. - Felesége: B. Kovács Eszter, leánya: Rózsika.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bárczay István

bárczai, földbirtokos (Dobogóhát puszta) * 1903. Budapest. A gazd. akadémiát 1924-ben Debrecenben végezte. E. é. ö. szolgálata után 1926 óta az atyjától kapott birtokon és bérleten összesen 1400 holdon gazdálkodik. A NEP elnöke, a Ref. egyh. h. főgondnoka. - Felesége: bárczai Bárczay Ilona, gyermekei: Miklós és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel