Tiszaderzs

Fehérvári László (1943-2012)

Fehérvári László 1943-ban született Kisújszálláson. Az általános és középiskolai tanulmánya után 1961-től a mezőtúri Felsőfokú Gépészeti Technikum hallgatója lett. Mezőgazdasági gépész szaktechnikus oklevelét 1963-ban szerezte meg.

Langer John Geza

Langer János Géza építőmérnök Tiszaderzsen született. A Buadpesti Műszaki Egyetemen végzett 1922-ben. Németországban kezdett dolgozni, 1924 és 1956 között számos nagy magyarországi építkezében szerepet vállalt. Kanadában telepedett le.
 
Forrás:
Hungarians in America. New York, 1966.

Református templom (Tiszaderzs)

A 18. század végén épült a református templom Tiszaderzsen. A fő úton található épületet a Tisza-tavi Templomok Útján projekt keretében újították fel. A beruházás keretében újult meg a tető és a kerítés is.

Szovjet katonai sír (Tiszaderzs)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949. számú alispáni iratanyagban található kimutatás szerint Tiszaderzsen egy közös katonai sírban 1945-ben 3 ismeretlen szovjet katona nyugszik.

Iskolai emléktábla (Tiszaderzs)

A tiszaderzsi általános iskola bejáratánál helyeztek el emléktáblát az 1957/1958. tanévben végzett diákok 2013. augusztus 3-án. Így kívánták kifejezni köszönetüket az iskola egykori tanárainak munkájáért.

700 éves emléktábla (Tiszaderzs)

1998. augusztus 1-jén avatták fel Tiszaderzs címerét az általános iskola előtt, a Fő út és a Sas út kereszteződésében a település fennállásának 700 éves jubileuma alkalmából.

Kopjafa (Tiszaderzs)

1990-ben emeltek kopjafát a 2. világháborúban elhunyt tiszaderzsi édesapák, testvérek és gyermekek emlékére.

Herbály Imréné Juhász Rozália (1950-2013)

Juhász Rozália 1950. július 2-án született Tiszaderzsen. A Szarvasi Óvónőképzőben szerzett oklevelet. 1970-től dolgozott óvódapedagógusként,. Két évvel később a kunhegyesi I. sz. önálló vezetésű óvoda vezető-helyettese lett. 1984-től pedig a Garay, a Hajnal és a Rákóczi Óvoda  vezetésével bízták meg. 2002-ben a Zádor úti óvodába ment át.

Forrás:

Dobray László (1859-19??)

Dobray László 1859. augusztus 3-án született Karcagon. Középiskoláit szülővárosában, Debrecenben, Késmárkon és Kiskunhalason, jogi tanulmányait Nagyváradon és Budapesten végezte. 1910-ben ügyvédi oklevelet.
1893-ban mint községi jegyző Tiszaderzsen működött, innen Karcagra került, ahol mint városi aljegyzői, majd főjegyzői hivatalt töltött be.

Lossonczy-Szilassy-kúria (Tiszaderzs)

A tiszaderzsi kúriát losonczi Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, a Lipót-rend lovagja emeltethette klasszicista stílusban a 19. század közepe táján. Lossonczy Mihály egyetlen gyermeke, Lossonczy Amália 1880-ban szilasi és pilisi Szilassy Istvánnal kötött házasságot. A kúria volt a környékbeli vadászatok központja. A hagyomány szerint nagybányai Horthy Miklós kormányzó is megfordult itt több ízben. Szilassy László versenylovakat és agarakat is tartott. Az 1930-as években a kúriát felújították, egy ma is meglévő virágtartó alján az 1918-as évszám olvasható.

Tartalomátvétel