Tiszaderzs

700 éves emléktábla (Tiszaderzs)

1998. augusztus 1-jén avatták fel Tiszaderzs címerét az általános iskola előtt, a Fő út és a Sas út kereszteződésében a település fennállásának 700 éves jubileuma alkalmából.

Kopjafa (Tiszaderzs)

1990-ben emeltek kopjafát a 2. világháborúban elhunyt tiszaderzsi édesapák, testvérek és gyermekek emlékére.

Herbály Imréné Juhász Rozália (1950-2013)

Juhász Rozália 1950. július 2-án született Tiszaderzsen. A Szarvasi Óvónőképzőben szerzett oklevelet. 1970-től dolgozott óvódapedagógusként,. Két évvel később a kunhegyesi I. sz. önálló vezetésű óvoda vezető-helyettese lett. 1984-től pedig a Garay, a Hajnal és a Rákóczi Óvoda  vezetésével bízták meg. 2002-ben a Zádor úti óvodába ment át.

Forrás:

Dobray László (1859-19??)

Dobray László 1859. augusztus 3-án született Karcagon. Középiskoláit szülővárosában, Debrecenben, Késmárkon és Kiskunhalason, jogi tanulmányait Nagyváradon és Budapesten végezte. 1910-ben ügyvédi oklevelet.
1893-ban mint községi jegyző Tiszaderzsen működött, innen Karcagra került, ahol mint városi aljegyzői, majd főjegyzői hivatalt töltött be.

Lossonczy-Szilassy-kúria (Tiszaderzs)

A tiszaderzsi kúriát losonczi Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, a Lipót-rend lovagja emeltethette klasszicista stílusban a 19. század közepe táján. Lossonczy Mihály egyetlen gyermeke, Lossonczy Amália 1880-ban szilasi és pilisi Szilassy Istvánnal kötött házasságot. A kúria volt a környékbeli vadászatok központja. A hagyomány szerint nagybányai Horthy Miklós kormányzó is megfordult itt több ízben. Szilassy László versenylovakat és agarakat is tartott. Az 1930-as években a kúriát felújították, egy ma is meglévő virágtartó alján az 1918-as évszám olvasható.

Tartalomátvétel