Tiszaderzs

Lossonczy-Szilassy-kúria (Tiszaderzs)

A tiszaderzsi kúriát losonczi Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos, a Lipót-rend lovagja emeltethette klasszicista stílusban a 19. század közepe táján. Lossonczy Mihály egyetlen gyermeke, Lossonczy Amália 1880-ban szilasi és pilisi Szilassy Istvánnal kötött házasságot. A kúria volt a környékbeli vadászatok központja. A hagyomány szerint nagybányai Horthy Miklós kormányzó is megfordult itt több ízben. Szilassy László versenylovakat és agarakat is tartott. Az 1930-as években a kúriát felújították, egy ma is meglévő virágtartó alján az 1918-as évszám olvasható.

Borbély-Lossonczy-kúria (Tiszaderzs)

A kúria magját a Tiszaderzsen 1728-tól több birtokrészt megszerző roffi Borbély család emeltette intézői lakás céljából. Ezt az épületet bővítették kúriává.  Három építési fázis nyomai figyelhetők meg az épület architektúráján.. A kúria a 20. század elején a família egyik nőtagja, Borbély Etelka házassága révén losonczi Lossonczy István tulajdonába került. 1922-től felesége tiszaderzsi birtokán gazdálkodott, ahol korszerű öntözéses mintagazdaságot létesített.

1956-os emlékmű (Tiszaderzs)

2007. október 19-én avatták fel az 1956-os forradalom tiszteletére állított emlékművet a Fő úton. A zászlórúddal együtt kialakított parkosított területen egy faragott terméskőn réztábla. Az emléktábla felirata:
"Miért, hogy meghasadt az égbolt.
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Márai Sándor: Mennyből az angyal
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc
tiszteletére állíttatta
Tiszaderzs emlékező közössége, Polgári Magyarországért Alapítvány

Borbély-kúria (Tiszaderzs)

A Fő úton álló népies barokk kúriát Borbély Sámuel építette fel 1750 és 1756 között. A kúriát a 19. század első felében átalakíthatták. A 2. világháború után államosították az épületet, amely a helyi termelőszövetkezet gondozásába került át. 1952-ben az általános iskola kapott benne helyet, amely az épület átalakítását hozta. 1990-ben az iskola új épületbe költözött. Az önkormányzat egy magánszemély részére értékesítette az egykori kúriát, amely jelenleg lakatlan. A kúriához tartozó park és gyümölcsös kert területét felparcellázták és beépítették.

Templomrom (Tiszaderzs)

Egy Árpád-kori templom romja áll Tiszaderzs szélén, mely a 13. században épült román stílusban. A téglából emelt domonkos rendi Mária-templomot 1706-ban égették fel a Rabutin-féle hadjárat idején. Homlokfal íves kapuja és az északi fal kis része őrzi a középkori téglaépítészet emlékét.

Tartalomátvétel