Tiszaderzs

1848-as emléktábla (Tiszaderzs)

A Fő út 26. szám alatt álló egykori iskolaépület - jelenleg Idősek Otthona - főhomlokzatán található a centenárium évében emelt emléktábla.

Tiszaderzs

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Millenniumi emléktábla (Tiszaderzs)

A Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében kerül sor a millenniumi ünnepségsorozat keretében 2000-ben felállított emléktábla koszorúzására minden évben augusztus 20-án.

Világháborúk emlékműve (Tiszaderzs)

1937. július 4-én leplezték le a Nagy Háborúban elesett katonák emlékművét Tiszaderzsen. Az avatási ünnepséget József főherceg is megtisztelte jelenlétével. Az emlékmű 3,5 méter magas. A műkőből készült oszlopon egy bronz dombormű látható, amely lovas huszárokat ábrázol. Alkotóként Kisfaludy Stróbl Zsigmondot tüntették fel.

Széky

(széki)
Vármegyénk ezen tekintélyes birtokos családjának emlékét Széky Mihályig (Michael de Zeek) tudjuk felvinni, a ki 1445-ben mint hevesi szolgabiró müködött közre annál a beiktatásnál, melyet a budai káptalan Visontán és Karácsondon nánai Kompolt János javára teljesitett.
(O. L. D. L. 24534.)
Egyik utódát pedig, Mártont, II. Ulászló király Zwch (Szúcs) birtok határjárását illetőleg kiadott oklevelében királyi emberként nevezi meg.
(Haz. okmt. 443. l.)
A XVI.

Szabó (1654)

másk. Szoboszlay
III. Ferdinandtól 1654. évben Szabó Péter s fiai Gáspár, István, Mihály, János, András és Ferencz nyertek nemeslevelet, melyet 1657. évben Szabolcsmegye, később Biharmegye hirdetett ki. Szabolcsmegye 1794. évben bizonyságlevelet adott a család több tagja részére.
(1794. év 594. sz.)
Ebből az alábbi családfa állitható össze:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/239.htm

Tartalomátvétel