Tiszaderzs

Szabó (1654)

másk. Szoboszlay
III. Ferdinandtól 1654. évben Szabó Péter s fiai Gáspár, István, Mihály, János, András és Ferencz nyertek nemeslevelet, melyet 1657. évben Szabolcsmegye, később Biharmegye hirdetett ki. Szabolcsmegye 1794. évben bizonyságlevelet adott a család több tagja részére.
(1794. év 594. sz.)
Ebből az alábbi családfa állitható össze:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/239.htm

Péntek

A nemeslevelet II. Ferdinandtól 1631. évi jún. 18-án Péntek Demeter, neje Tóth Katalin, gyermekei Péter, Anna és Ilona, továbbá testvérei Lőrincz és Katalin nyerték s ugyanazon évben Borsodmegye hirdette ki.
(Borsodm. lev. Pr. 5. f. 41.)
1699. évben Benedek, István, id. és ifj. András sarudi birtokosok voltak s 1709. évben igazolták nemességüket.
(1709. év 486. jkl.)
Az 1724. évi investigatió idején János, Demeter, Benedek, Lőrincz tiszaderzsi lakosok voltak, későbben pedig egyesek Kisújszállásra, Kúnhegyesre [Kunhegyesre], Madarasra [Kunmadarasra] is elágaztak.
(1773. év 309. C.

Kún (1368)

(füredi)
Cumanus de Füred Mózes I. Lajos királytól 1368. évben beiktatási parancsot nyer Szőlős, Eőrmény, Igar, Ders részjavakra. (O. L. Ügyv. ir. fasc. 36. N. 74.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Juhász (1668)

Nemeslevelet I. Lipóttól 1668. évben nyert Juhász Mihály. Kihirdette ugyanazon évben Abaujmegye.
(Borsodm. levélt. Pr. 18. f. 38.)
Az 1724. évi investigatió idején Derzsen élt Mihály, ki Borsodmegyének a Kónya és Juhász családok javára szóló nemeslevél kihirdetéséről 1715. évben kiadott bizonyságlevelét mutatta fel.
A nemességszerző Mihály fiai voltak Mátyás ároktői és Mihály sarudi, utóbb derzsi lakos. Ezen Mihály fiai Mihály és István, Istváné pedig többi között János mezőtúri lakos. (1781. év 332. sz.)
Talán ezen család 1668.

Fazekas (1631)

Sarudon, Jászkiséren, Tiszaderzsen lakott armalista család. Nemeslevelet II. Ferdinandtól 1631. évi jul. 16-án nyertek F. András, neje Katalin, fia Máté, fivére Gáspár; kihirdette 1631. évben Borsod, 1632. évben Hevesmegye.

Tartalomátvétel