Tiszaderzs

Schwarz Ferenc

cipő- és divatáru keresk. * 1898. Tiszaderzs. Kiskunfélegyházán szabadult fel, belépett a Spitzer és Társa családi üzletbe, azt 1922-ben apósától társasalapon átvette, 1933 óta egyedüli tulajdonos. - A 68. gy. e.-ben harcolt a román és olasz fronton. II. o. ez., bronz vit., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. A Keresk. társ. pénztárosa, a SzAK alelnöke, a Frontharcos szöv. tagja. - Felesége: Székely Erzsébet, fia: Pál.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Papp Károly (1862-?)

ref. lelkész * 1862. Nagyszékely. A theológiát 1885-ben Debrecenben végezte, segédlelkész volt Tiszaderzsen; 1891-től Rákóczifalván, 1896 óta Tiszainokán lelkész. A község fejlesztése, a lakosság szellemi és erkölcsi nevelése körül nagy érdemei vannak. Közs. képviselő. - Felesége: Elek Ilona, fiai: Gusztáv és Zoltán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Madarász Károly

ny. ref. el. isk. tanító * 1866. Túrkeve. Oklevelét 1894-ben Debrecenben szerezte. 1888-tól Tiszaderzsen működött, 1891 óta Túrkevén; 1928-ban vonult nyugalomba. Az ipariskolában 25 évig tanító, 7 évig igazgató volt. - Felesége: Csiszár Ilona, gyermekei: Gyula (dr. ügyvéd), Sándor (könyvelő), András (mérnök), Ilona (tanító) és Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Simon Pál (1893-?)

szöv. ü. v. * 1893. Tiszaroff. Raktárnok volt Tiszaderzsen Borbély György földbirtokosnál, 1929 óta a Hangya szöv. ü. vezetője. - A 24. vadász zalj. kötelékében harcolt az olasz és orosz fronton, megsebesült. II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Mohácsi Eszter, gyermekei: Zsigmond és Eszter.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Markó Imre

vitéz, közs. főjző * 1890. Hódmezővásárhely. A közig. tanfolyamot 1913-ban Bpesten végezte, szolgált Magyaratádon, Kunmadarason, Kenderesen, Tiszaderzsen, 1929 óta Tiszaszentimrén. - A 46. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton. Kétszer sebesült. III. o. k. érdemkereszt, I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd., mint tart. főhdgy szerelt le. 1923-ban avatták vitézzé. - Felesége: Hilf Erzsébet Eleonóra.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene.

Tartalomátvétel