Tiszaderzs

Ujváry László

vendéglős * 1880. Tiszaderzs. Középiskolát végzett Bpesten, hivatalnok volt a tiszaderzsi községházán, 1920 óta vezeti üzletét. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton s mint súlyosan sebesült szerelt le. - A közs. képv. test. tagja. - Felesége: Valkay Borbála, fiai: László és Mihály.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Trencsényi Lajos

vegyeskeresk. * 1877. Ujpest. 1894-ben szabadult, 1902 óta önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, fogságba esett, 1919-ben jött haza. I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - A Közs. képv. test. virilis tagja. - Felesége: Grosszmann Sarolta, gyermekei: Erzsébet és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sztancsik József

hentes és mészáros m. * 1903. Örkény. Segéd volt Kalocsán, Kecskeméten, Kelebián, Turkevén, Szolnokon, önálló volt Szekszárdon, 1933 óta Tiszaderzsen. A m. kir. csendőrségnél szolgált 1922/28-ban, mint őrm. szerelt le. - Fia: Zoltán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szebenyi Károly László

vegyeskeresk. * 1878. Tiszaderzs. 22 évig elismert nevű cipészmester volt, a vegyeskereskedést 1927-ben alapította, járt Amerikában, a Közp. szeszfőzde vezetője, közs. húsvizsgáló, gazdálkodással is foglalkozik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Bernáth Erzsébet, leánya: Erzsébet (Lénárt Gyuláné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szántai Lajos

gazdálkodó * 1875. Tiszaderzs. Asztalos-mesterséget tanult, 1894-től segéd volt, 1903-ban kiment Amerikába és Pennsilvániában dolgozott. 1928-ban haza jött, azóta gazdálkodik. - Felesége: Ruzicska Anna, gyermekei: Árpád és Irén.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel