Tiszaföldvár

Tyihák Ernő (1933-2017)

Tyihák Ernő Tiszaföldváron született. Egyetemi végzettségét, vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen 1958-ban szerezte, majd a Gyógynövény Kutató Intézetben nyert alkalmazást. Úttörő szerepe volt a vékonyréteg kromatográfia (TLC) hazai bevezetésében, népszerűsítésében. Meghatározó jelentősége volt e módszernek, és személy szerint Tyihák Ernőnek, a hazai gyógynövények kémiai változékonyság vizsgálatában, így a nemzetközileg is újnak számító gyógynövények hatóanyag-térképezésében.

Lakos, John C. (1923-2011)

Lakos János 1923. szeptember 6-án született Tiszaföldváron. Szülei Lakos Károly vállalkozó és Csoma Ilona voltak. A Buapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát 1949-ben. A fővárosban 1951 és 1953 között vezető mérnökként dolgozott egy építőipari vállalatnál, majd 1955-ben a minisztériumban kapott hivatalt. Számos építőipari újítás fűződik a nevéhez. Egy évet Koreában töltött szaktanácsadónként. Majd az Egyesült Államokban telepedett le.
 
1963-ban vette feleségül Hubay Jolánt.
2011.

Szabó Tiborné Báthory Éva (1941-2016)

Báthory Éva 1941-ben született Gyomán. Kengyelen járt általános iskolába, majd Tiszaföldváron tanult. Középiskolásként tagja volt a megyei röblabdacsapatnak. 1959-ben érettségi után Örményesen kezdett dolgozni képesítés nélküli pedagógusként. 1960-ban kötött házasságot Szabó Tiborral. Kisújszállásra költöztek. Éva elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát Szegeden. A Kossuth Lajos Úti Általános Iskolában kapott tanári állást.

Molnár Györgyné Boros Anna

1937-ben született Cibakházán. 1955. október 25-én kezdett el dolgozni könyvtárosként. A tiszaföldvári Nagyközségi Könyvtár gyermekkönyvtárosaként 1978-ban Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesült.

Benkó József

Benkó József 1933-ban született Tiszaföldváron. A tiszakürti Községi Könyvtár tiszteletdíjas könyvtárvezetője volt. Miniszteri Dicséretben részesült 1969-ben.

Nyitray Lajos (1913-2004)

1913. november 2-án született Tiszaföldváron. A Nagykőrösi Református Gimnáziumban érettségizett 1932-ben. Jogtudományi doktorátust szerzett 1939-ben, a Debreceni Tudományegyetemen. Volt járási főjegyzőhelyettes. Neves könyvtári szaktekintély volt, aki korábban Kalocsán, a zsinagóga épületében városi könyvtárat hozott létre és korszerű könyvtári szolgálatot alakított ki.

Kruchó Istvánné Gábor Éva

Gábor Éva 1939-ben született Tiszaföldváron. 1958-ban kezdett dolgozni a Nagyközségi Könyvtárban Tiszaföldváro. Könyvtárvezetőként 1986-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Acsay F. Dénes (1911-1969)

Tiszaföldváron született 1911. február 13-án. Ügyvéd, fordító, művészettörténész. A Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Az 1940-es évektől Németországban, majd az Amerikai Egyesült Államokban élt. 1968-69-ben szerkesztette a St. Louis és Vidéke című lapot. A Magyar Művelődés Barátai intézőbizottsága és az Árpád Akadémia tagja volt.

St. Louis-ban hunyt el 1969. november 1-jén.

Bazsó Ernőné (1941-2015)

1941-ben a felvidéki Tornócon született. A háborús események sodorták családját megyénkbe. Martfűn, Csépán, Kunszentmártonban lakott és tanult. 1964-ben szerzett diplomát az Egri Tanítóképző Főiskolán.
A fiatal biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek tanára a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumban állt először katedrára. Három év után szintén pedagógus férjével 1967-ben Jászboldogházára költöztek. 1985-ben miniszteri dicsérettel, majd 1996-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el több évtizedes munkáját.

Bányai Kornél (1897-1934)

A Bars vármegyei Újbányányán született 1897. augusztus 26-án. Az elemi iskolát és a gimnáziumot Léván végezte. Részt vett az 1. világháborúban, s 1916-ban orosz fogságba esett. 1916-tól Omszkban, 1918-tól Krasznojarszkban, 1919-től Taskentben hadifogoly. 1921 elején tért haza. Jogot hallgatott Budapesten, ahol 1923-ban kapta meg diplomáját. 1924-től az Esztergom-Tábor iskolájában, 1929-től a Tiszaföldvárhoz tartozó Homokon, a Beniczky Fiúotthonban tanító. Élete utolsó éveiben egy borkereskedő könyvelője volt.

Tartalomátvétel