Tiszaföldvár

Szicsek János (1955-2017)

Szicsek János Tiszaföldváron született 1955. november 19-én.

1982-ben a helyi termelőszövetkezet szeszfőzdéjének üzemvezetője lett. 1988-ban alapított a tiszaföldvári Szicsek Pálinkafőzdét. 2003-ban hozta létre a Magyar Pálinka Háza elnevezésű kereskedelmi hálózatot, amely 60 pálinkafőzde termékeit forgalmazza országszerte.

Kóczián Zoltán (1924-1982)

Kóczián Zoltán statisztikus, közgazdász, a KSH Bács-Kiskun megyei igazgatója Tiszaföldváron született 1924. február 18-án. Édesapja kántortanító, édesanyja háztartásbeli volt.
Elemi iskolai tanulmányait Tiszaföldváron végezte 1929-től 1934-ig. Gimnáziumi éveit 1934-ben, a bencések pápai Szent Mór Katolikus Reálgimnáziumában kezdte, majd a szegedi Magyar Királyi Állami Klauzál Gábor Reálgimnáziumban folytatta, ahol 1941 -ben érettségizett.

Tyihák Ernő (1933-2017)

Tyihák Ernő Tiszaföldváron született. Egyetemi végzettségét, vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen 1958-ban szerezte, majd a Gyógynövény Kutató Intézetben nyert alkalmazást. Úttörő szerepe volt a vékonyréteg kromatográfia (TLC) hazai bevezetésében, népszerűsítésében. Meghatározó jelentősége volt e módszernek, és személy szerint Tyihák Ernőnek, a hazai gyógynövények kémiai változékonyság vizsgálatában, így a nemzetközileg is újnak számító gyógynövények hatóanyag-térképezésében.

Lakos, John C. (1923-2011)

Lakos János 1923. szeptember 6-án született Tiszaföldváron. Szülei Lakos Károly vállalkozó és Csoma Ilona voltak. A Buapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát 1949-ben. A fővárosban 1951 és 1953 között vezető mérnökként dolgozott egy építőipari vállalatnál, majd 1955-ben a minisztériumban kapott hivatalt. Számos építőipari újítás fűződik a nevéhez. Egy évet Koreában töltött szaktanácsadónként. Majd az Egyesült Államokban telepedett le.
 
1963-ban vette feleségül Hubay Jolánt.
2011.

Szabó Tiborné Báthory Éva (1941-2016)

Báthory Éva 1941-ben született Gyomán. Kengyelen járt általános iskolába, majd Tiszaföldváron tanult. Középiskolásként tagja volt a megyei röblabdacsapatnak. 1959-ben érettségi után Örményesen kezdett dolgozni képesítés nélküli pedagógusként. 1960-ban kötött házasságot Szabó Tiborral. Kisújszállásra költöztek. Éva elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát Szegeden. A Kossuth Lajos Úti Általános Iskolában kapott tanári állást.

Molnár Györgyné Boros Anna

1937-ben született Cibakházán. 1955. október 25-én kezdett el dolgozni könyvtárosként. A tiszaföldvári Nagyközségi Könyvtár gyermekkönyvtárosaként 1978-ban Szocialista Kulturáért kitüntetésben részesült.

Benkó József

Benkó József 1933-ban született Tiszaföldváron. A tiszakürti Községi Könyvtár tiszteletdíjas könyvtárvezetője volt. Miniszteri Dicséretben részesült 1969-ben.

Nyitray Lajos (1913-2004)

1913. november 2-án született Tiszaföldváron. A Nagykőrösi Református Gimnáziumban érettségizett 1932-ben. Jogtudományi doktorátust szerzett 1939-ben, a Debreceni Tudományegyetemen. Volt járási főjegyzőhelyettes. Neves könyvtári szaktekintély volt, aki korábban Kalocsán, a zsinagóga épületében városi könyvtárat hozott létre és korszerű könyvtári szolgálatot alakított ki.

Kruchó Istvánné Gábor Éva

Gábor Éva 1939-ben született Tiszaföldváron. 1958-ban kezdett dolgozni a Nagyközségi Könyvtárban Tiszaföldváro. Könyvtárvezetőként 1986-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Acsay F. Dénes (1911-1969)

Tiszaföldváron született 1911. február 13-án. Ügyvéd, fordító, művészettörténész. A Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Az 1940-es évektől Németországban, majd az Amerikai Egyesült Államokban élt. 1968-69-ben szerkesztette a St. Louis és Vidéke című lapot. A Magyar Művelődés Barátai intézőbizottsága és az Árpád Akadémia tagja volt.

St. Louis-ban hunyt el 1969. november 1-jén.

Tartalomátvétel