Tiszafüred

Kátai Gábor (1831-1878)

Karcagon született 1831. október 4-én. 1845-től gyógyszertári gyakornok Karcagon. Magánúton tanult, 1848-ban gyógyszerészsegédi vizsgát tett. 1848-51-ben Karcagon gyógyszerészsegéd. 1851-től a pesti, 1852-53-ban a bécsi egyetemen gyógyszerészhallgató. 1853-ban gyógyszerész oklevelet szerzett a bécsi egyetemen. 1853-tól Karcagon az egykori Hollay-gyógyszertár vezetője, majd a törökszentmiklósi, szolnoki, tiszafüredi és szentesi gyógyszertárban működött.

Pájer Antal (1817-1881)

Makláron született 1817. május 20-án. Gimnáziumi tanulmányait Egerben és Gyöngyösön végezte. 1855-ben lett egri kispap, 1842-ben szentelték pappá. Egy évig Füzesabonyban káplánkodott.. 1844-ben egri főszékesegyházi hitszónok s képezdei tanár lett. 1848-tól Tiszabábolna, 1851-től Tiszafüred, 1862-től Jászapáti plébánosa volt.  gondozta a kath. hívek lelki ügyeit s innen jött Jász-Apáthira 1862-ben. 1855-ben esperes, 1865-ben apát lett.

Szent Rita-szobor (Tiszafüred)

2014. május 22-én, Szent Rita napján, ünnepélyes szentmise keretében szentelték meg a szent szobrát a tiszafüredi katolikus templomban. Bereczkei Miklós esperes-plébános által celebrált misén részt vettek a helyi Szent Imre Általános Iskola 5. osztályos tanulói is, akiknek védőszentje Szent Rita.

Forrás:

Szobrot szenteltek Tiszafüreden = Új Néplap (2014.05.26.): 3.

Ferenczi Endre

Biborcfalvi Ferenczi Endre (sz. 1890. jún. 8., Monó) iskolaigazgató 1925 és 1939 között Tiszafüreden tevékenykedett.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Kadocsa Béla

Kadocsa Béla (sz. 1881, Magyarkimle). 1913-ban lett a tiszafüredi iskola igazgatója. Felügyelői megbízást 1930-ban nyert.
A Tiszafüredi Újságban cikke is megjelent.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Tartalomátvétel