Tiszafüred

Tomanóczy László (1892-?)

Tiszafüreden született 1892. október 16-án. Színészként szerepelt Az örök titok (1938) című filmben.

Forrás:
Magyar hangosfilm lexikon 1931-1944. Máriabesnyő-Gödöllő, 2006.

Demeter István (1914-1977)

Jászapátiban tanyavilágában született 1914. december 13-án. Szülei kisparasztok voltak. Apja elesett az első világháborúban, édesanyja Borbás Erzsébet 1918 őszén meghalt. Őt és három testvérét a nagyszülők nevelték. A jászapáti elemista és gimnázumi évek után 1929-ben felvették az egri szemináriumba. 1938-ban szentelték pappá.  A világháború alatt tábori lelkészként szolgált a megszállt Kárpátalján. Jászárokszállás, Kunszentmárton (1947-1948) és Tiszafüred voltak az állomáshelyei. Majd  1949-től tíz éven át Újszentmargita plébánosa volt.

Bernát Gáspár (1810-1873)

A leginkább Bernát Gazsi néven ismert bernátfalvi Bernát Gáspár Tiszafüreden érkezett e világra 1810. június 26-án. A pesti egyetemen jogot végzett, ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot sohasem folytatott. Pesten telepedett le, és az irodalomnak élt. 1834-ben hat népies dalt adott ki saját zenéjével; közülük Az alföldön halászlegény vagyok én... és a Sötét felhők kerekednek az égen... című szerzeményei országszerte ismertek voltak.

Kátai Gábor (1831-1878)

Karcagon született 1831. október 4-én. 1845-től gyógyszertári gyakornok Karcagon. Magánúton tanult, 1848-ban gyógyszerészsegédi vizsgát tett. 1848-51-ben Karcagon gyógyszerészsegéd. 1851-től a pesti, 1852-53-ban a bécsi egyetemen gyógyszerészhallgató. 1853-ban gyógyszerész oklevelet szerzett a bécsi egyetemen. 1853-tól Karcagon az egykori Hollay-gyógyszertár vezetője, majd a törökszentmiklósi, szolnoki, tiszafüredi és szentesi gyógyszertárban működött.

Pájer Antal (1817-1881)

Makláron született 1817. május 20-án. Gimnáziumi tanulmányait Egerben és Gyöngyösön végezte. 1855-ben lett egri kispap, 1842-ben szentelték pappá. Egy évig Füzesabonyban káplánkodott.. 1844-ben egri főszékesegyházi hitszónok s képezdei tanár lett. 1848-tól Tiszabábolna, 1851-től Tiszafüred, 1862-től Jászapáti plébánosa volt.  gondozta a kath. hívek lelki ügyeit s innen jött Jász-Apáthira 1862-ben. 1855-ben esperes, 1865-ben apát lett.

Tartalomátvétel