Tiszafüred

Bogáromi Zoltán

Vitéz Bogáromi Zoltán

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Barkóczi Lajos

Vitéz Barkóczi Lajos Tiszafüred
Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Kovássy Kálmán

Bozga Kovássy Kálmán 1873. április 14-én született Tiszafüreden régi nemesi családba, amely 1600-ig tudja kimutatni nemességét. Középiskoláit Debrecenben végezte. Selmecbányán a bányászati és erdészeti főiskola növendéke volt. Önkéntes éveit a debreceni 2. honv. husz. ezrednél töltötte. Pályafutását Máramarosszigeten kezdte mint a m. kir. erdőigazgatóság díjnoka, később erdészjelölt, majd végül erdész és főmérnök lett Máramarosban. 1919-ben a románok kiutasították a fiatal erdőtanácsost.

Kovách Géza

Hódosi Kovách Géza földbirtokos, háztulajdonos, nyug. földmiv. min. tud. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktus 1878. szeptember 1-jén született Tiszafüreden.
Az ősrégi nemesi család sarja Keszthelyen végezte el az akadémiát 1904-ben. A buadpesti I. h. tüzérezrednél teljesített katonai szolgálatot. Polgári érdemrenddel tüntették ki.
Heves vármegye társadalmi életének jelentős személye volt. A vármegye és Tiszafüred képviselő-testületének is tagja volt.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Onody Kálmán (1868-19??)

Onody Kálmán királyi közjegyző 1868. augusztus 16-án született. Egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. 1926-ban lett Tiszafüred közjegyzője.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Tartalomátvétel