Tiszagyenda

Bors-halom (Tiszagyenda)

A Bors-halom egy bronzkori tell-telep (lakódomb) Tiszagyenda határában, és Kunhegyestől nyugatra. Az elnevezés a határrész birtokosáról kapta. A Bors család valószínű, hogy a kabar származású Miskolc nemzetség ősei voltak. A halom már az 1521. január 14-i határjárás jegyzőkönyvében is e földrajzi néven szerepel.

Forrás:
Tóth Albert: Az Alföld piramisai. Kisújszállás, 2002.

Repeczky

1699. évben Gyöngyösön, Taron, Patán, Verpeléten, Tarjánban, Visontán, Szajlán, Detken, Domoszlón, Karácsondon, Fegyverneken, Pélyen, Örsön, Kürüben, Gyandán, Abádon, Tarnóczán volt birtokos.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kompolthy (1319)

(nánai és visontai)
Az Aba nemzetségből származott történelmi nevezetességű család, mely nevét és előneveit a megyénkbeli Kompolt, Kisnána és Visonta községektől vette.
Őse Compold a XIII. század elején élt.
Mivel még a XVI. század elején kihalt, a vármegyei levéltár irataiban és jegyzőkönyveiben sehol sem maradt fenn emléke.
A családra vonatkozó XIII-XV. századbeli oklevelek Hevesvármegye történetében már közölve voltak.
(I. 267-290.)
Ezek kiegészitéseképen - saját kutatásaink alapján - emlitést teszünk még a következőkről:
1319. évben I.

Haller

(hallerkői) báró és gróf
A családtörténeti irodalomból eléggé ismeretes ősrégi nürnbergi patriczius család.
(Turul. 1886. 1896. év 146. l.N. I. V. 26. M. Nemz. Zsebk. I.)
I Mátyás király idejében Ruprecht (+ 1504.) Erdélyben telepedett meg s megalapitotta a magyar ágazatot, mely 1433., 1521., 1528. években czímerbővitéseket, 1699. évben bárói, 1713. majd 1753. években grófi rangot nyert.
(Erd. K. K. V. 503. X. 253.)
Ruprecht fiától, Pétertől, származott többi közt Gábor (+ 1608.), ennek fiai pedig voltak István és György.

Gosztony

(kövesszarvi és gosztonyi, illetőleg gosztonyi és krencsi)
Vasmegyei eredetü régi előkelő család. Ismert első őse gyanánt a genealogusok azon Miklóst tekintik, a kit Miklós és Mihály nevü fiaival, Máté és Fülöp nevü testvéreivel együtt V. László király a nemesek sorába vett fel s Kövesszarvat adományozta nekik. A család azonban, mint az oklevél megjegyzi, már előbb is nemes, vagyis várjobbágy volt s csupán rágalom folytán jutott a várőrök sorába.
(Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 525.)
I. Mátyástól 1467. évi ápr. 24-én Kövesszarvi másk.

Tartalomátvétel