Tiszaigar

Bodon

Már a XVI. században birtokos volt Gömörben. B. János tiszaszentimrei lakos - az 1747. év körül Radnótról Tiszaigarra, majd Tiszaszentimrére költözött Jánosnak fia, Jánosnak unokája - Gömörmegye bizonyitványával 1777. évben kihirdetteti nemességét.
(1777. év 212. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Boris Ferenc

el. isk. igazgató tanító * 1894. Törökszentmiklós. Oklevelét 1913-ban Debrecenben szerezte. Tiszaigalon és Bihartordán tanított, 1914 óta működik Tiszakürtön, 1928 óta igazgató. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, albán, román fronton. - A Tiszakürti dalárda megalakítója és karnagya, a Tűzoltó testület titkára, a Ref. egyház jegyzője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel