Tiszajenő

Kopjafa (Tiszajenő)(2013)

Huszonkét elhunyt vadásztársaik emlékére állítottak kopjafát a tiszajenői Tisza Vadásztársaság 2013-ban. A helyi vadászház udvarán megrendezett vadásznapi ünnepség keretében avatták fel a faragott oszlopot.

Forrás:
Kopjafát avattak... = Új Néplap 24. évf. 176. sz. (2013. július 30.) p. 2.

2. világháború emlékmű (Tiszajenő)

A 2. világháború katonai és civil áldozatainak emléket állító szobor a hősi halottak névsorával. 2014-ben újabb emléktáblát avattak, amelyen további hősi halott neve is helyet kapott.

Tiszajenő

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Szent István Általános Iskola (Tiszajenő)

2006-ban vette fel a község alapfokú oktatási intézménye az államalapító király nevét. Az emléktábla az iskola épületének falán található.

Tiszajenő

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Kopjafa (Tiszajenő)

A faragott oszlop Szabó Imrefia Béla alkotása. Az 1991-ben állított kopjafába vésett évszámok: 1703, 1848, 1914, 1941 és 1956.

Tiszajenő

Penz

Honfiusitott család
Az 1697. évi márcz. 9-én Penz Kristóf egri kamarai prefektus, neje Kettner Mária Terézia, gyermekei Ferencz-József, János-Antal, Johanna-Erzsébet és Borbála-Terézia javára adományozott indigenatusi kiváltságlevél kihirdettetett 1698. évben.
Feltalálható Pestmegye levéltárában.
(1698. év 74. jkl.) 1698. évben János egerbaktai, jánoshidai, alattyáni, jenői [Tiszajenő?], pázmándi birtokos.
Czímer: K. K. XXIV. 256., 320.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Tartalomátvétel