Tiszajenő

Kápolna (Tiszajenő)

A külterületen álló földszintes épület Tiszajenő egykori iskolája, amely a római katolikus kápolna szerepét is betöltötte, amíg 2012-ben fel nem szentelték a település újonnan épített Szent László-templomát. Az udvarán harangláb állt.

Egy emléktábla tanúlsága szerint 1948-ben felújították.

Tiszamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (Tiszajenő)

2740 holdas gazdaság

Vezseny

Kopjafa (Tiszajenő)(2013)

Huszonkét elhunyt vadásztársaik emlékére állítottak kopjafát a tiszajenői Tisza Vadásztársaság 2013-ban. A helyi vadászház udvarán megrendezett vadásznapi ünnepség keretében avatták fel a faragott oszlopot.

Forrás:
Kopjafát avattak... = Új Néplap 24. évf. 176. sz. (2013. július 30.) p. 2.

2. világháború emlékmű (Tiszajenő)

A 2. világháború katonai és civil áldozatainak emléket állító szobor a hősi halottak névsorával. 2014-ben újabb emléktáblát avattak, amelyen további hősi halott neve is helyet kapott.

Tiszajenő

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Szent István Általános Iskola (Tiszajenő)

2006-ban vette fel a község alapfokú oktatási intézménye az államalapító király nevét. Az emléktábla az iskola épületének falán található.

Tiszajenő

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Tartalomátvétel