Tiszakürt

Koncz István

hentes- és mészáros m. * 1895. Kecskemét. 1909-ben szabadult fel, 1921-től Alpáron, 1926 óta Tiszakürtön önálló. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, 3-szor sebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Kaszinó, a PLE tagja. - Felesége: Kürti Róza, fia: István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kövesdi Sándor

ny. cs. törzsőrm. * 1888. Abafája. 1912-ben lépett a csendőrség kötelékébe Kimpulunyágon; Kadarkútról vonult 1926-ban nyugalomba. - A világháború alatt mint határcsendőr és határőr szolgált. K. cs. k., mozg. érem, 10 évi szolg. kereszt. tulajd. - Felesége: Tornyi Terézia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Máthé Sándor

közs. főjegyző * 1886. Mezőkölpény. A közig. tanfolyamot 1907-ben Marosvásárhelyen végezte. Segédjegyző volt Prilipecen, Mezőbándon, 1912-től főjegyző Mezőcsáváson, majd Sárrétudvaron, 1921 óta Tiszakürtön. A Közs. tkpt ü. v. igazgatója, a Dalárda díszelnöke, az Önk. tűzoltó testület főparancsnoka, várm. thb. tag, a Ref. egyház presbitere, a Testnevelési bizottság elnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Meleg (B.) Sándor

gazdálkodó * 1872. Tiszakürt. 5 hold földön gazdálkodik, 1904/6-ban közs. végrehajtó, 1920/22-ben közs. pénztáros, 1922/26-ban közs. írnok volt. - A világháború alatt a 29. h. gy. e-ben, majd a csendőrségnél szolgált. A Ref. egyház presbitere és gondnoka, a Hangya szöv. pénztárosa. - Felesége: Sonkoly Teréz, gyermekei: Lidia, Eszter és Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Merk Andor

el. isk. igazgató-tanító * 1884. Szaniszló. Gazd. iskolát végzett 1900-ban Halmiban, oklevelét 1904-ben Mármarosszigeten szerezte. Tanított Károlypusztán, Szihalomban, 1909 óta Tiszakürtön; 1916 óta igazgató-tanító. Pedagógiai irodalommal foglalkozik, többízben részesült dicséretben és pénzjutalomban. - Felesége: diósi Mogyorós Margit, gyermekei: Ilona, Andor, Emma, Margit és Olga.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel