Tiszakürt

Munkácsy Károly

el. isk. tanító * 1899. Ercsi. Oklevelét a bpesti II. ker. tanítóképzőben szerezte; 1920-tól Nagykőrösön, 1921 óta Tiszakürtön ref. el. isk. tanító. - A 32. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz, román, szerb fronton, megsebesült; a bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Illésy Erzsébet, fiai: Károly és Árpád.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Ákos

uradalmi ispán * 1888. Tiszakürt. 1927 óta ispán Róth Ernő kormányfőtanácsos birtokán. - A 10. h. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Nyikos Julianna, gyermekei: Irén, Julianna-Mária, Klára, László és Ida.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy József (1878-?)

főmolnár * 1878. Csökmő. 1896-ban szabadult fel, 6 évig volt segéd, majd Csökmőn, Vadászon, 10 évig Mezőtúron, 8 évig Cibakházán főmolnár volt. 1934 óta Tiszakürtön a "Horváth Sándor utóda" gőzmalom főmolnára. - A világháború alatt az orosz és román fronton harcolt. - Felesége: Kelemen Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Szilveszter (1892-?)

várm. útfelügyelő * 1892. Cibakháza. 1921-ben lépett a vármegye szolgálatába, beosztása a 42 km. hosszú 97. számú útszakasz. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, fogságba esett. - Felesége: Bartha Margit, leánya: Lidia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Németh Imre

malomtulajdonos * 1890. Szentes. Gimn. érettségit tett 1909-ben Szentesen, a bpesti Heim-gyárban volt mérnök, 1918-tól Szentesen működött, 1922 óta a "Horváth Sándor utódai gőzmalma" tulajdonosa. - A 147. táb. tarack e. kötelékében harcolt az orosz, olasz, román, albán fronton, III o. kat. érdemkereszt, ezüst és bronz SL (kardokkal) I. és II. o. vit. érem, K. cs. k. tulajd. Közs. képv. test. virilis tag, közs. iskolaszéki elnök, a NEP közs. vezető titkára, a Tiszazugi bortermelők pinceszöv. felügy. biz. elnöke. - Felesége: Horváth Margit.

Forrás:

Dr.

Tartalomátvétel