Tiszakürt

Jászberényi

Czímeres nemeslevelet Lipót király 1677. évi máj. 30-án adott J. Mihálynak, nejének Gonda Ilonának, fiainak Ferencznek és Jánosnak, rokonának Farkas Györgynek, nejének Jászberényi Zsuzsinak, gyermekeiknek Mihálynak, Györgynek, Ilonának, Zsuzsinak és Juditnak.
Kihirdette 1730. évben Borsodmegye. Hogy korábban ki lett-e hirdetve s ha igen, hol és mikor, erre nincs adatunk.
A család Járdánházán élt. A hevesi ág leszármazása:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/132.htm

Gócza

Megyebeli és jászsági birtokos család, melynek nemessége productionalis pör utján 1820. évben legfelsőbb helyen is igazoltatott.
(K. K. LXIV. 368.)
A czímerlevelet III. Ferdinandtól 1653. évi decz. 18-án nyerték G. Mihály, neje Pap Katalin, fia János, leányai Erzsébet, Borbála, testvére János s ennek neje Porosz Anna a következő czímerrel: Kékben zöld alapon kardot tartó oroszlán; sisakdisz: a pajzsalak növekvőn; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
Kihirdettetett 1670. évben, másolata a levéltárban.
(1670. év 98. jkl. 1816. év pp. 30.

Deák (1630)

(mihályi)
D. Benedek, neje Zsófia, gyermekei Tamás, Pál, János, Mihály és Anna 1630. évi május 10-én nyertek czímerlevelet, melyet 1630. évben Tornamegye, 1632. évben Hevesmegye hirdetett ki.
(1701. év 775. jkl. 1724. évi invest. jk.)
1699. évben Pál tábornok - Almásy Ágnes férje - karácsondi, zsadányi, cserőházi, fogacsi, tiszakürthi birtokos. 1724. évben Farkas gyöngyöstarjáni lakos.
Czímere: Kékben zöld alapon balra fordult, nyakán hátulról nyillal átlőtt hattyú; sisakdisz: a pajzsalak; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Armalisa a jászói konv.

Tóth Cs. Gyula

dr. állatorvos * 1893. Mezőtúr. Oklevelét 1919-ben Bpesten szerezte, u. akkor telepedett le Mezőtúron, közben 1 1/2 évig Tiszakürtön körállatorvos volt. - A 4. husz. e. kötelékében az orosz, szerb, román fronton szolgált, arany érdemkereszt tulajd. - A helyi teniszsport fejlesztésében nagy tevékenységet fejt ki.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Nagy Lajos (1890-?)

dr. ref. el. isk. igazgató * 1890. Törökszentmiklós. Tanítói oklevelét 1909-ben Debrecenben, a doktorátust 1929-ben Szegeden szerezte. Magyarsókon és Tiszakürtön tanított, 1912-ben került Karcagra, 1933 óta igazgató. - A világháborúban az orosz harctéren harcolt, K. cs. k. tulajd. Az Orsz. tanító szövetség titkára, a Heves-nagykunsági ref. egyházmegye alelnöke, a Kisújszállási tanítói járáskör elnöke. - Felesége: Varga Amália, fia: Kázmér.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel