Tiszakürt

Nagy Márton

ny. rk. el. isk. tanító * 1862. Kőtelek. Régi jász család sarja. Oklevelét 1883-ban Egerben szerezte, tanított Jánoshidán, Pélen, Viszneken, Pusztakürtön, Újszászon; utolsó állomáshelye Szolnok volt, 1923-ban vonult nyugalomba. Az Ipartestületi bank könyvelője, az Ipartestületi betegsegélyző egylet pénztárosa, az Orsz. és a Várm. tanító egyesület tagja. Több verses kötete jelent meg, a Gárdonyi Géza irodalmi társaságtól díszoklevelet kapott. - Felesége: Nagy Etelka, gyermekei: Emilia (Horváth Ferencné), László (dr. tb. főszolgabíró, vm. főjegyző), Lajos (vitéz, várm.

Tálas István (?-1916)

közs. főjegyző özvegye Eckert Frida. Férje * Tiszainoka. Működött Tiszasason, Tiszakürtön, Vezsenyben, Mesterszálláson és mint főjegyző Tiszasülyön. 1916-ban Tiszasülyön vadászfegyverrel orvul lelőtték. Az özvegy saját termelésű borait árusítja kicsinyben és nagyban. - Gyermekei: Katalin és Frida.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vaja Kálmán

ny. közs. főjegyző * 1876. Kisjenő. Oklevelét Aradon szerezte. Zsigmondházán gyakornok, majd járási írnok Szentleányfalván jző, Teregován és Kassán körjegyző volt. 1920-ban Kunszentmártonba menekült, 1921-től Tiszakürtön h. főjegyző, majd Mesterszálláson főjegyző volt. Nevéhez füződik 100.000 fa elültetése, 2 artézi kút fúrása, kőút és népház építése. 1933-ban ment nyúgdíjba. - Felesége: Suszter Irma, fia: Jenő (áll. ptári főnök).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Harangozó Antal

ifj. szeszfőző * 1904. Kunszentmárton. Régi kun család sarja. Atyja mellett, aki Tiszakürtön szeszfőző, tanult, 1933-ban alapította szeszfőzdéjét. - Felesége: Papp Ilona, fiai: Antal és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bartha Antal

ny. áll. el. isk. tanító * 1872. Makó. 1896/97-ben Tiszakürtön ref. kántortanító volt; oklevelét 1899-ben Debrecenben szerezte. Makón ref. el. isk., Szentesen és Kunszentmártonban áll. el. isk. tanító volt. 1922-ben vonult nyugalomba. - Az 5. h. gy. e. kötelékében harcolt a román fronton, mint tart. hdgy szerelt le. - Felesége: Tálas Lidia, fia: Antal.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel