Tiszakürt

Bech Emil

gyógyszerész * 1890. Kompolt. Oklevelét 1913-ban Bpesten szerezte. Működött Kálon, Kápolnán, Alagon, (mint gyógyszertár tulajdonos), Budapesten, 1927 óta Tiszakürtön. Községi és Rk. egyh. képv. test. tag. - Felesége: Engel Mária, gyermekei: Béla, Mária és Aladár.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bélády Gyula

közs. a. ü. jegyző * 1894. Tiszaföldvár. Közig. tanfolyamot 1921-ben Debrecenben végzett, 1915-től Tiszainokán gyakornok volt, 1922 óta Tiszakürtön a. ü. jző. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - Felesége: Tanay Mária, fia: Pál.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Berecz (Zs.) József

gazdálkodó * 1869. Cibakháza. 23 évig dolgozott Tiszaugon, 10 évig haszonbéres volt, 1927 óta gazdálkodik önállóan 164 holdas birtokán, ebből 6 hold szőlő, saját ültetése. Közs. virilis képviselő. - Felesége: Lasszer Anna, gyermekei: Erzsébet, Ferenc, Sándor, Katalin és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bézi István

id. gazdálkodó * 1864. Tiszakürt. 1891-ben kezdett önállóan gazdálkodni 15 hold földön, ma 50 holdja van. Közs. virilis és választott képviselő. - Fia István a bpesti Szent László kórházban orvos.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bézi (B.) Zsigmond

földbirtokos * 1861. Tiszakürt. 1886-ban kezdett önállóan gazdálkodni 15 holdas birtokán, ma 50 holdja van, ebből 7 1/2 hold szőlő. Volt közs. főbíró, presbiter és a Közs. tkpt ig. tagja. - Felesége: Kovács Lidia.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel