Tiszakürt

Bognár Sándor

ny. cs. alőrm. * 1888. Tiszainoka. 1912-ben lépett a csendőrség kötelékébe Vésztőn, 1921-ben, Vezsenyből vonult nyugalomba. 1933-ban kocsmát nyitott Tiszakürtön. - Felesége: Mike Zsuzsanna, fia: Mihály.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bolza József (1853-1940)

gróf, nagybirtokos * 1853. Szarvas. 1872-ben a pécsi 52. gy. e. hadnagya lett, majd a hohenheimi gazd. akadémiát elvégezve, 1876-ban átvette a kisasszonypusztai atyai birtokot. Résztvett 1878-ban a boszniai okkupációban, harcolt Maglájnál és Szarajevo bevételénél. 1881-ben főhadnaggyá nevezték ki, ugyanakkor katonai hadi és jubileumi érmet is kapott. - Felesége: erdődi gr. Pálffy Alice, gyermekei: Rudolf, Mária, Alice és Karola.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Boris Ferenc

el. isk. igazgató tanító * 1894. Törökszentmiklós. Oklevelét 1913-ban Debrecenben szerezte. Tiszaigalon és Bihartordán tanított, 1914 óta működik Tiszakürtön, 1928 óta igazgató. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, albán, román fronton. - A Tiszakürti dalárda megalakítója és karnagya, a Tűzoltó testület titkára, a Ref. egyház jegyzője.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Boros Lajos

m. kir. körállatorvos * 1888. Cegléd. Oklevelét 1911-ben Bpesten szerezte. 1912-től Tiszakürtön magánállatorvos, 1913 óta körállatorvos. - A 10. táb. tüz. e. kötelékében teljesített állatorvosi szolgálatot, arany érdemkereszt (a vit. érem szalagján) tulajd. - Felesége: Vágó Irén, leánya: Magda.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bulcsú Géza

dr. körorvos * 1885. Szécsény. Oklevelét a bpesti egyetemen szerezte, 1918 óta körorvos Tiszakürtön. - A 38. gy. e. kötelékében orvosi szolgálatot teljesített, mint főorvos szerelt le. - Felesége: Kossák Aranka, gyermekei: Piroska és Gyula.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel