Tiszapüspöki

Szent Vendel-szobor (Tiszapüspöki)

A Tiszapüspöki és Törökszentmiklós határában álló Szent Vendel szobrot a felirat tanúsága szerint Telek Lászlóné állítatta 1802-ben.

Forrás:

Péter Katalin, Péter József: Kiegészítés a tiszapüspöki-törökszentmiklósi Szent Vendel-szobor történetéhez. IN: Törökszentmiklósi kalendárium. Törökszentmiklós, 2017.: 126.

Kovacsóczy-kőkereszt (Törökszentmiklós)

Kovacsóczy István (1818-1888) egri kanonok 1871-ben emeltetett kőkeresztet a Törökszentmiklóst Tiszapüspökivel összekötő közút nyugati oldalán. A stílusában klasszicizáló kereszt  kétlépcsős, szögletes talapzatú kőfaragvány. A lépcsők 15 centiméter magasak. A két elemből álló talapzat 1, 45 méter. A kereszt 3 méter magas. Az alkotás közel 5 méter nagyságú. A kereszt alatt koponya látható. Talapzatán az alábbi felirat olvasható: "Dicsértessék / a Jézus Krisztus / állítatta / K. I. E. K.

Kozák Antal (1936)

Kozák Antal 1936. május 22-én született Tiszapüspökiben. Szülei: Kozák Atal és Czakó Etelka.

Az első 5 osztályt itt járta ki, majd Szolnokon folytatta tanulmányait. 1950-ben a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója lett. 1954-ben kezdte meg felsőúfokú tanulmányait  a Soproni Erdőmérnöki Főiskolán.

Akáb Istvánné

1943-ban született Ura községben. 1968. június 1-jén kezdett dolgozni a tiszapüspöki Községi Könyvtárban. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben Miniszteri dicséretben részesült. Nyugdíjaszáa utána helyi  "Őszi Napfény" Nyugdíjas Egyesület vezetője.

Ligety László

Ligety László tiszti vitéz
Tiszapüspöki

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Tartalomátvétel