Tiszapüspöki

Kovacsóczy-kőkereszt (Törökszentmiklós)

Kovacsóczy István (1818-1888) egri kanonok 1871-ben emeltetett kőkeresztet a Törökszentmiklóst Tiszapüspökivel összekötő közút nyugati oldalán. A stílusában klasszicizáló kereszt  kétlépcsős, szögletes talapzatú kőfaragvány. A lépcsők 15 centiméter magasak. A két elemből álló talapzat 1, 45 méter. A kereszt 3 méter magas. Az alkotás közel 5 méter nagyságú. A kereszt alatt koponya látható. Talapzatán az alábbi felirat olvasható: "Dicsértessék / a Jézus Krisztus / állítatta / K. I. E. K.

Kozák Antal (1936)

Kozák Antal 1936. május 22-én született Tiszapüspökiben. Szülei: Kozák Atal és Czakó Etelka.

Az első 5 osztályt itt járta ki, majd Szolnokon folytatta tanulmányait. 1950-ben a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója lett. 1954-ben kezdte meg felsőúfokú tanulmányait  a Soproni Erdőmérnöki Főiskolán.

Akáb Istvánné

1943-ban született Ura községben. 1968. június 1-jén kezdett dolgozni a tiszapüspöki Községi Könyvtárban. Az intézmény vezetőjeként 1974-ben Miniszteri dicséretben részesült. Nyugdíjaszáa utána helyi  "Őszi Napfény" Nyugdíjas Egyesület vezetője.

Ligety László

Ligety László tiszti vitéz
Tiszapüspöki

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Ligety István

Ligety István tiszti vitéz
Tiszapüspöki

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Desseőffy Elemér (1885-?)

Cserneki és tarkeői Desseőffy Elemér rk. pélbános, szentszéki tanácsos 1885. december 1-jén született Tiszapüspökiben.
Középiskoláit és teológiai tanulmányait Egerben végezte. Pappá szentelése után Rakamazon és Nyíregyházán káplánkodott, majd 17 éven át Tiszalök plébánosa volt. 1929-ben lett püspökladáni plébános és szentszéki tanácsos.
Új iskola létesítése, a parókai és a templom restaurálása, emeletes központi elemi iskola felépítése fűződik a nevéhez Püspökladányban.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Kovacsóczy István-emléktábla (Tiszapüspöki)

Tiszapüspökiben 1898-ban épült óvoda Kovacsoczy István plébános, későbbi kanonok hagyatékéból. A kanonok emléktábláját 1998-ban leplezték le a tiszapüspöki oktatási intézmény falán.

Kovacsóczy István (1818-1888)

Kovacsóczy István (1818-1888) kanonok 1849-1869 között Tiszapüspöki plébánosa. Ő alapította a szajoli plébániát, melyre 1885-ben kb. 31 ezer Ft-ot költött.

Forrás:
Magyar katolikus lexikon. Budapest, 1993-

Plébániaház (Tiszapüspöki)

A római katolikus plébániaház 1764-ben épült barokk stílusban. A plébániát Eszterházy Károly egri püspök, a település akkori földesura építette. A műemlék jellegű téglaépület L-alaprajzú, földszintes, kontytetős. Az utcai oldalon hat ablak található az eresz alatt végigfutó párkánnyal. Belsejében hat boltozott szoba van egyszerű tagolású udvari homlokzatokkal.

Nepomuki Szent János-szobor (Tiszapüspöki)

A római katolikus templom előtt álló szobrot 2000-ben állította helyre a település önkormányzata.

Tiszapüspöki

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Tartalomátvétel