Tiszapüspöki

1. és 2. világháborús emlékmű (Tiszapüspöki)

A római katolikus templom előtti parkban áll a két nagy világégés helyi áldozatainak emléket állító oszlop. A monolit templom  felé eső oldalán olvasható a Nagy Háborúban elesett nevei. A névsor eredetileg az oszlopba volt vésve. Ezt 2002-ben az önkormányzat felújította. A hősi emlékműre 1990 májusában helyezték fel a 2. világháborúhősi halottainak névsorát. Az emlékművet a keleti és az északi oldalon egy-egy dombormű díszíti: egy koronás országcímer és egy stlizált lovas jelenet.

Szovjet emlékmű (Tiszapüspöki)

A szovjet katonák 1948-ban állított emlékművét a rendszerváltás után felújították. 2002-ben avatták fel az új mementót. A domborművekkel díszített obelszken az emléktáblát is újra cserélték, melyen az alábbi felirat olvasható: "A magyar nép szabadságáért / életüket áldozó / szovjet katonák / emlékére".

Katonasír (Tiszapüspöki)

Kiss Imre honvédőrmester sírhelye a tiszapüspöki temetőben.

Tiszapüspöki

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

1848-as honvédemlékmű (Tiszapüspöki)

1848-49. évi szabadságharcunk emlékműve a Fő úton áll az 1948-ban emelt obeliszk. A címerrel díszített emléktábla felirata: "A centenárium emlékére állították Tiszapüspöki község lakói 1848-1948"

Az emlékoszlopot 2002-ben felújította az önkormányzat.Petőfi Sándor és Kossuth Lajos domborművével tették teljessé az 1848-49-es emlékhelyet.

Római katolikus templom (Tiszapüspöki)

A Szent Márton templom 1769-ben épült barokk stílusban Franz Jószef egri építész tervei alapján Eszterházy Károly püspök megrendelésére, aki a település földesura volt. Az új templom egy 1731-ben emelt korábbi kápolna helyén emelkedett. 1773 szemptemberében szentelték fel a templomot. A templombelső egyhajós, két csehboltszakasszal, keskenyebb, egyenes szentélyzáródással, a hajó déli végén karzattal. A szentély véghomlokzata mögött található a sekrestye. A sávozott főhomlokzatán rizalit, íves záródású timpanonnal.

Tartalomátvétel