Tiszapüspöki

Bodoni Sámuel

közs. főjegyző * 1889. Tövis. A közigazgatási tanfolyamot Marosvásárhelyen 1913-ban végezte. Egy évig s. jegyző volt Szentháromszögön. 1914-ben mint tart. hdgy. bevonult, 1915-ben orosz fogságba esett, onnan megszökött. 1920-ban szerelt le. Több társ. egy. tagja, s különös érdemeket szerzett a község kopár területeinek befásítása körül.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Berkó Gyula

asztalosmester és temetkezési vállalkozó * 1913. Tiszavárkony. 1931-ben szabadult fel, segéd Tiszapüspökiben volt. Üzeme saját házában van berendezve.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Benedek Márton

gazdálkodó * 1865. Tiszapüspöki. 16 holdas birtokán gazdálkodik. Községi képviselő, a Kath. Olvasó kör elnöke, az Egyházközség tagja, hosszú éveken át volt közs. főbiró. - Felesége: Tombor Ilona, gyermekei: Kálmán, Teréz és Lukács. István fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Benedek József

gazdálkodó * 1872. Tiszapüspöki. 1901-ben kezdett önállóan gazdálkodni 20 holdon, ma 50 hold földje van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, bronz vit., háb. eml. érem, K cs. k. tulajd. - Közs. képviselő, egyháztanács tag, 2 évig volt közs főbiró. - Felesége: Maradi Erzsébet, gyermekei: Ágnes, Márton, Vilmos, István, Bertalan, János, Béla és Piroska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Benedek Albert

hentes és mészáros mester * 1897. Tiszapüspöki. Iparát Tiszapüspökiben tanulta, 1932 óta önálló. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton. - Felesége: Benedek Piroska, fia: Ottó.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Balla Zoltán

dr. körorvos * 1896. Szigetszentmiklós. Oklevelét a budapesti egyetemen szerezte 1921-ben, 1922-től a miskolci Erzsébet kórház s. orvosa, 1923-tól a bpesti Diakonisza kórház alorvosa volt, 1925 óta Tiszapüspökin körorvos. 1915-ben bevonult, harcolt az orosz és olasz fronton, III. o. kat. érdem k., bronz vit. érem és K. cs. k. tulajd. 1918-ban mint hdgy szerelt le. Az Orsz. orvosszöv. tagja, Stefánia szöv., OTI és Levente egy. orvosa. - Felesége: Chioviny Jolán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bozsó József

társulati gépész * 1881. Tiszapüspöki. Felsőipariskolát végzett Bpesten 1904-ben. Schlick gyárban gépész, Fehér Miklós gépgyárban főszerelő, Koburg Fülöp hg vasműveinél és a dunapataji villamos művek és gőzmalomban főgépész volt. 1920 óta az Ármentesítő társ. főgépésze. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton, megsebesült, s mint 60%-os rokkant szerelt le. Az OKH és a Hangya szöv. tagja. - Felesége: Klauzmann Berta Irma, gyermekei: Emilia Malvin, József Géza és Tivadar Jenő.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Turi Mihály

Hangya ü. v. * 1895. Tiszapüspöki. A világháború alatt a 29. h. gy. e.-ben szolgált, orosz, olasz fronton harcolt, itt 1916-ban fogságba esett, 1918-ban szökés útján jött haza. 1919/24-ben a csendőrségnél szolgált, majd gazdálkodott. 1930 óta a Hangya üzletvezetője. - Felesége: Szekeres Margit, gyermekei: Zoltán, Aladár.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Agócs András

vegyeskeresk. * 1890. Tiszapüspöki. A p. ü. őrségnél szolgált, 1911-ben a haditengerészekhez vonult be Pólába. A világháború kitörésekor kínai vizeken volt az Erzsébet csatahajón. Japán fogságba került, 63 hónapot töltött Csing-Tauban. 1920-ban került haza, ismét p. ü. őr lett, 1929-ben mint p. ü. felvigyázó nyugdíjba vonult. Üzletét, melyben dohánykisáruda és korl. italmérés van, 1930-ban nyitotta. Az Iparoskör alapítója és elnöke. - Felesége: Kottlár Irén (iparművész).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel