Tiszapüspöki

Polgár László

földbirtokos * 1860. Tiszapüspöki. 50 holdon kezdett gazdálkodni, ma 90 holdja van. A községi képviselő testületnek 50 év óta tagja. Volt közs. főbíró, várm. thb. tag, a Hangya és a Hitelszövetkezet igazgatója. - Felesége: Antal Julianna, gyermekei: Anna, Margit és Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Péter Kálmán

darálómalom-tulajdonos * 1885. Tiszapüspöki. Szakmáját Tiszapüspökiben tanulta, a Magy. állami gépgyárban tanfolyamot végzett. 1911 óta önálló, malmát 1927-ben alapította, bércsépléssel is foglalkozik. - A világháború alatt a 29. h. gy. e.-ben szolgált. Községi képviselő. - Felesége: Polgár Mária, fiai: József és István.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pafféri István

közs. állatorvos * Fegyvernek. Az állatorvosi főiskolát 1926-ban végezte, 1927 óta Tiszapüspökiben közs. állatorvos. 1918-tól 1921-ig katonai szolgálatot teljesített s mint hadapród őrm. szerelt le. A NEP titkára, a PLE és a Testnev. bizottság tagja. - Felesége: Fausthammer Teréz, gyermekei: Gabriella és Éva.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Molnár Mihályné Cziegeldrom Ilona

el. isk. tanító * Apátfalva. A tanítóképzőt 1920-ban Szegeden végezte. 1922 óta Tiszapüspökin működik. A Margit leányegyesület társelnöke.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Molnár Mihály

el. isk. tanító * 1898. Balatonendréd. Oklevelét 1918-ban a csurgói képzőben szerezte. 2 évig Nagyszőllősön működött, 1920 óta Tiszapüspökin. 7 évig levente-oktató volt, 10 év óta a Hangya szöv. ügyv. könyvelője. - Felesége: Cziegeldrom Ilona, gyermekei: Magda és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel