Tiszapüspöki

Molnár Mihály

el. isk. tanító * 1898. Balatonendréd. Oklevelét 1918-ban a csurgói képzőben szerezte. 2 évig Nagyszőllősön működött, 1920 óta Tiszapüspökin. 7 évig levente-oktató volt, 10 év óta a Hangya szöv. ügyv. könyvelője. - Felesége: Cziegeldrom Ilona, gyermekei: Magda és Ilona.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lauritz Géza

urad. intéző * 1889. Erdőd. Oklevelét 1910-ben a kassai gazd. akadémián nyerte. S. tiszt volt gr. Berchtold Lipót árpádhalmi uradalmában. 1914-ben bevonult a 34. gy. e.-hez, az orosz fronton fogságba került, 1918-ban megszökött, mint zls szerelt le. 1918 nov.-től gr. Károlyi Lajos erdődi uradalmában, majd 1923 óta a szatmári sz. káptalan tiszapüspöki uradalmában intéző. A társadalmi és jótékonysági életben tevékeny részt vesz. - Felesége: Daray Róza, gyermekei: Béla és Márta.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kozák Márton

épület- és butor-asztalos mester * 1912. Tiszapüspöki. 1929-ben szabadult fel, Szolnokon volt segéd, 1931 óta önálló Tiszapüspökin. - Felesége Bezzey Gizella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kozák László

ny. máv alkalmazott * 1879. Tiszapüspöki. 1908-ban lépett a Máv szolgálatába, 1922-ben vonult nyugdíjba. 1924-ben saját házában vendéglőt nyitott, közs. vir. és választott képviselő. - Felesége: Tóvári Eszter, leánya: Erzsébet, mostoha fia: Hegedűs Károly.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Hajnal Lászlóné

közs. szülésznő * 1897. Tiszapüspöki. Oklevelét 1917-ben Szekszárdon szerezte, működött Komáromban, Szolnokon, 1920-tól Tiszapüspökin, 1921 óta közs. szülésznő. Férje a 34. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült, bronz vit., seb., háb. eml. érem, K. cs. k. tulajd. Leánya: Jolán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel