Tiszapüspöki

Hajnal Dániel

gazdálkodó * 1886. Tiszapüspöki. 40 hold saját és 25 hold bérelt földön kezdett gazdálkodni, ma 57 hold földje van s 34 holdat bérel, 1928 óta saját gépjével bércséplést is vállal. - A 4. nehéz tüz. e. kötelékében harcolt a szerb és olasz fronton. - Közs. képviselő, egyházgondnok, Iskolagondnoksági tag, a Közbirtokosság jegyzője, a Hangya szöv. igazgatósági tagja, a Tiszapüspöki bérlő társaság elnöke, a Vadásztársaság tagja. - Felesége: Polgár Julianna, fia: Kálmán.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bodoni Sámuel

közs. főjegyző * 1889. Tövis. A közigazgatási tanfolyamot Marosvásárhelyen 1913-ban végezte. Egy évig s. jegyző volt Szentháromszögön. 1914-ben mint tart. hdgy. bevonult, 1915-ben orosz fogságba esett, onnan megszökött. 1920-ban szerelt le. Több társ. egy. tagja, s különös érdemeket szerzett a község kopár területeinek befásítása körül.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Berkó Gyula

asztalosmester és temetkezési vállalkozó * 1913. Tiszavárkony. 1931-ben szabadult fel, segéd Tiszapüspökiben volt. Üzeme saját házában van berendezve.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Benedek Márton

gazdálkodó * 1865. Tiszapüspöki. 16 holdas birtokán gazdálkodik. Községi képviselő, a Kath. Olvasó kör elnöke, az Egyházközség tagja, hosszú éveken át volt közs. főbiró. - Felesége: Tombor Ilona, gyermekei: Kálmán, Teréz és Lukács. István fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Benedek József

gazdálkodó * 1872. Tiszapüspöki. 1901-ben kezdett önállóan gazdálkodni 20 holdon, ma 50 hold földje van. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, bronz vit., háb. eml. érem, K cs. k. tulajd. - Közs. képviselő, egyháztanács tag, 2 évig volt közs főbiró. - Felesége: Maradi Erzsébet, gyermekei: Ágnes, Márton, Vilmos, István, Bertalan, János, Béla és Piroska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tartalomátvétel